• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Att skriva börjar nu – Skrivkurs på distans, halvfart

Inspirationskurs i skönlitterärt skrivande – distans med närträff.  Foto: Hasse Hedström

Inspirationskurs i skönlitterärt skrivande – distans med närträff. Foto: Hasse Hedström

“Att skriva börjar nu” passar dig som är nyfiken på att utforska ditt skrivande på egen hand och tillsammans med andra. Om du senare vill söka dig till en grundläggande heltidsutbildning i skrivande är denna kurs en god förberedelse.

Vår vision med kursen är att sänka tröskeln till skrivandet. Vi vill att kursen ska vara en plats för inspiration, upptäckarlust och nyfikenhet, passion, lek och allvar. Kanske har du skrivit väldigt lite, eller kanske är det länge sedan du skrev? Kanske har du upplevt att du sitter fast i ditt skrivande? Tillsammans utforskar vi sätt att ta sig vidare.

Kursen inleds med en närträff som äger rum på skolan (30 augusti 2022). Resterande undervisning ges digitalt på halvfart. Varje tisdag kl 9.00-12.00 ses vi alla i kursens digitala klassrum. Dessa tisdagar kommer vi att ägna åt workshop, samtal, skrivövningar, föreläsningar, uppläsningar och textsamtal. Vi tror att det är viktigt att läsa sina texter högt, därför kommer vi under kursen att arbeta med spontana textsamtal, så kallade “prima vista”-samtal. Det innebär att texten läses högt, sedan samtalar vi i grupp om spontana reaktioner, styrkor och utvecklingspotential.

Två gånger under terminen kommer vi att ha förberedda textsamtal i mindre grupper. Utöver de digitala tisdagsförmiddagarna ingår eget skrivande, läsning av ett skönlitterärt verk och en skrivhandbok, gruppövningar, samt undervisning via skolans digitala plattform (s.k. asynkron undervisning som du kan delta i när det passar dig). Vid ett tillfälle under hösten har du även ett handledarsamtal med en av lärarna där det finns möjlighet att lämna upp till 5 sidor text och prata om ditt skrivande. Lärarna är tillgängliga i huvudsak måndagar och tisdagar. 

En typisk vecka på kursen kommer videoföreläsning och veckouppgift i Google Classroom på måndagen. På tisdagen har vi digital lektion 9.00-12.00, vanligtvis workshop med skrivövningar och samtal. Resterande vecka lägger du upp ditt eget skrivande och läsande som du vill. Du förväntas lägga 20 timmar per vecka på kursen.

Kursen är inte en grundkurs i skrivande utan en inspirationskurs som syftar till att du som deltar ska utforska ditt skrivande och lära känna din skrivprocess, prova nya saker, träffa andra som skriver, få användbara begrepp och nya verktyg inför framtiden.

Om du hellre vill gå en heltäckande grundkurs i skönlitterärt skrivande rekommenderar vi dig att söka till "Skriv! – Poesi, prosa, dramatik", som går på plats i Jakobsberg, heltid under ett år. Har du kommit längre i ditt skrivande och vill arbeta med ett eget projekt kan du istället söka någon av våra två distanskurser: "Skriv! – Projekt: Skönlitteratur" eller "Skriv! – Projekt: Facklitteratur".)

"Att skriva börjar nu" vänder sig till dig som är nyfiken på att utforska din skrivande sida eller till dig som vill återupptäcka den. Sökande som inte tidigare gått en skrivkurs kommer att prioriteras i antagningsprocessen

Kursmål

 • Att inspireras till ett aktivt skrivande som kan fortsätta efter kursens slut. 

 • Att öka sitt självförtroende både inom skrivande och läsande. 

 • Att introduceras till viktiga begrepp inom litterär gestaltning som kan främja det fortsatta skrivandet.

 • Att upptäcka nya verktyg för att kunna söka sina egna uttrycksformer. 

 • Att träna sig i att dela text med andra kursdeltagare i olika former.

 • Att reflektera över samt resonera kring utmaningar och lösningar i den egna skrivprocessen.

 • Att aktivt bidra till den egna och gruppens process genom att göra överenskomna uppgifter samt aktivt delta i samtal och övningar.

 • Att få inspiration och kunskaper genom att läsa överenskomna kortare texter, samt en valfri skönlitterär bok och en valfri skrivhandbok. 

 • Att vid kursens slut ha textmaterial att skriva vidare utifrån eller använda för att söka till andra kurser.

Kursens upplägg

Terminen är upplagd som en distanskurs med en obligatorisk närträff. Däremellan sker all undervisning och interaktion mellan kursdeltagare och lärare via den digitala plattformen Google Classroom. Plattformen är enkel och inga förkunskaper behövs. Varje tisdag kl. 9.00-12.00 har vi gemensam digital lektion. För att gå kursen behöver du kunna delta dessa dagar. Utöver dessa tisdagar är interaktionen mellan deltagare och lärare asynkron, vilket innebär att alla inte måste vara inloggade samtidigt. 

Studietakten är på halvfart och kursen är studiemedelsberättigad (CSN på gymnasial nivå, vilket innebär att du inte förbrukar något av din CSN-kvot för högskola/universitet).  

Förutsättningar

Kursen förutsätter att du kan närvara fysiskt vid den obligatoriska närträffen tisdag 30 augusti ca 9.00-17.30 samt att du kan närvara online varje tisdag ca 9.00-12.00.

Ett krav är att du har obegränsad tillgång till en modern, välfungerande dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera. Du ansvarar själv för att köpa eller låna en valfri skrivhandbok och en valfri skönlitterär bok som ska läsas under terminen. Övrigt undervisningsmaterial delar vi digitalt. Under online-passen rekommenderar vi alla som vill att skriva för hand med block och penna under skriv-workshops och övningar. 

Lärarna finns tillgängliga via mejl/classroom måndagar och tisdagar. Förutom online-lektionerna tillkommer uppgifter som videoföreläsningar, att läsa och reflektera över texter, skrivövningar osv, som du arbetar med när du kan under veckan. 

Du ska kunna ägna 20 timmar i veckan åt kursen. På de 20 timmarna ska du:

 • Delta på närträffen tisdag 30 augusti ca 9.00-17.30

 • Delta på tisdagarnas digitala lektioner ca 9.00-12.00.

 • Aktivt delta i undervisningen i Google Classroom (tex se videoföreläsningar, läsa kortare texter, skriva reflektioner eller göra andra uppgifter).

 • Ägna dig åt ditt eget skrivande (utifrån skrivövningar och uppgifter).

 • Ägna dig åt ditt eget läsande (läsa en skönlitterär bok och en skrivhandbok).

 • Vid ca två tillfällen lämna in text till en handledningsgrupp och förbereda läsning av de andras texter och sedan delta i digitalt textsamtal.

 • Vid ett tillfälle under terminen boka in, förbereda dig inför och aktivt delta i ett individuellt samtal med en av lärarna med fokus på ditt skrivande.

 • Du behöver inte ha svenska som förstaspråk, men vi undervisar, skriver och läser på svenska. 

Notera att detta är en folkhögskolekurs. Det innebär att vi pedagogiskt jobbar mycket med interaktion och samtal, både deltagare sinsemellan och med lärare. Du måste vara beredd att vara aktiv och delaktig i kursen. Vi tror att det är bra att träffa på människor som skriver och tänker på olika sätt, och vi strävar efter att ha ett varmt och öppet klimat där varje deltagare känner sig välkommen och där vi hjälper varandra.

Ansökan och principer för antagning

Bifoga till ansökan ett personligt brev (1-2 A4, pdf) där du svarar på följande frågor:

 • Vilka erfarenheter har du av att skriva och läsa? 

 • Hur ser ditt skrivande och läsande ut i nuläget?

 • Varför vill du gå kursen?

 • Vad ser du som dina viktigaste utmaningar om du blir antagen till kursen?

 • Vad förväntar du dig av kursen?

 • Finns det något du tycker att vi kursledare behöver veta?

 • Hur planerar du att frigöra 20 timmar i veckan om du blir antagen till kursen?

 • Hur löser du praktiskt att närvara vid närträffen och online-lektioner?

 • Har du de digitala förutsättningar som behövs för att närvara vid videomöten och liknande?

Du ska inte bifoga något textprov.

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av skrivarkurser eller skönlitterärt skrivande. Varje person börjar från sin nivå. Vi strävar efter en grupp med många olika erfarenheter och deltagare med en vilja att utvecklas både själva och tillsammans. Vi strävar efter att sätta samman en grupp som får ut så mycket som möjligt av vårt arbetssätt och kursplan. Antal deltagare ca 20-25.

Undervisande lärare

Hanna-Linnea Rengfors är utbildad folkhögskollärare med mångårig erfarenhet av att undervisa i litterär gestaltning och att handleda skönlitterära texter. 2020 dubbeldebuterade hon med diktsamlingen Närhetsprincipen och romanen Candy på It-Lit förlag som under våren 2022 ger ut hennes novellsamling "Tillsammans i mörker". Hon har bland annat studerat litteraturvetenskap, teoretisk filosofi och gått författarutbildningen "Litterär gestaltning" vid Göteborgs universitet. På Jakobsbergs Folkhögskola arbetar hon med handledning på skolans skönlitterära projektkurs: Skriv!–Projekt: Skönlitteratur.

Yrsa Keysendal har studerat litteraturvetenskap, gått författarutbildningar och är utbildad folkhögskollärare med inriktning på kreativt skrivande. Hon debuterade 2019 på Brombergs Bokförlag med romanen Friläge. Vid sidan av sitt författande arbetar hon som frilansande lektör och skrivlärare. På Jakobsbergs folkhögskola är hon en av handledarna på projektkursen: "Skriv! – Projekt: Skönlitteratur" samt lärare och kursansvarig på ”Skriv! Att skriva börjar nu".

Författarskolan på TikTok

Författarskolan på TikTok


Författarskolan på Instagram

Författarskolan på Instagram

Ansökan stängd

Kursinformation

Nästa kursstart ej fastställd.

Studietakt

50 % (1 termin) 

Kursen är studiemedelsberättigad (CSN på gymnasial nivå, vilket innebär att du inte förbrukar något av din CSN-kvot för högskola/universitet).

Kurstid

24 augusti - 20 december 2022.

Obligatorisk närträff

Tisdag 30/8, kl 9.00 – 17.30.

Obligatoriska digitala lektioner

Varje tisdag 9.00 – 12.00.

Avgifter

Bekräftelseavgift: 400 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsräkningen.
Terminsavgift: 670 kr.

Ansökan

Ansökan ska ha kommit in till oss senast 15 maj. Referenser och betyg är inte nödvändiga. Bifoga dem om du anser att de har relevans för din ansökan (läs närmare information under "Ansökan och principer för antagning" längst ned på sidan). Vi behandlar endast fullständiga ansökningar. Antagningsbesked skickas vanligen ut via mejl ungefär tre veckor efter sista ansökningsdatum. Obs! Kolla även din skräppost då det händer att mejl från oss hamnar där. Vi har högt söktryck och inga möjligheter att ge några motiveringar till avslag. För övriga frågor, vänligen skicka mejl till kursansvarig.

Frågor

info@jakobsbergsfolkhogskola.se

Mer information

» Information om ansökan och antagning

» Allmän information för alla kurser.

» Dokument för studerande.

Ansökan stängd

Prenumerera

* indicates required
Möt en i personalen

Yrsa Keysendal

Kursansvarig för "Att skrivar börjar nu".

Läs mer om

Senaste inläggen

Jag älskar deadlines

Madelene Edlund gick skrivkursen för skönlitterära projekt på Jakobsbergs folkhögskola hösten 2021. Nu har hennes roman, Vi kom från Johannes, blivit publicerad. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Jag fick självförtroende som författare

Beatrice Karinsdotter gick skrivkursen för berättande facklitteratur på Jakobsbergs folkhögskola våren 2020. Nu har hennes bok, Vilsna själars paradis – En sann historia. Mina år i tantrasektens innersta krets, kommit ut på Norstedts. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Personlig utveckling & kompetenshöjning.

Marika Smith gick skrivkursen för berättande facklitteratur på Jakobsbergs folkhögskola 2018–2019. Nu har hennes bok, Buffésex – Det nya sättet att ligga som ändrar allt, kommit ut på Ordfront. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Senaste nytt

Folkhögskollärare och kursansvarig i skönlitterärt skrivande

Vi söker dig som vill ansvara för och undervisa på några av Sveriges mest välrenommerade skrivutbildningar. Här får du chans att utbilda morgondagens författare! Läs mer

Folkhögskollärare i journalistik och skönlitterärt skrivande - vikariat 75 procent

Vi söker dig som vill undervisa på våra journalist- och skrivkurser. Din bakgrund kan se lite olika ut, men vi tror att du är en duktig pedagog och kan det här med berättande.Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss