• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Skriv! – Projekt: Skönlitteratur

Textsamtal under en av skrivarkursens närträffar.  Foto: Anna Simonsson

Textsamtal under en av skrivarkursens närträffar. Foto: Anna Simonsson

En kreativ skrivarkurs i litterär gestaltning för dig som vill arbeta med ett manus till en egen skönlitterär bok. (Vill du istället skriva doukumentär, berättande sakprosa och jobba med en fackbok? Sök kursen "Skriv! – Projekt: Facklitteratur".) Alla genrer är välkomna: romaner, novellsamlingar, poesi, dramatik och teatermanus. Du söker in med projektbeskrivning, textprov och personligt brev. Du får bland annat handledning, respons, författarcoaching, webbinarier och videoföreläsningar. Kursen går på distans med två obligatoriska träffar på skolan. All övrig interaktion sker via digital plattform. Start två gånger per läsår (höst och vår), halvfart, berättigar till CSN.

Vänligen läs noga igenom hela denna kursbeskrivning innan du skickar in din ansökan.

Skrivarkurs för arbete med eget skönlitterärt projekt.

 • Distans och halvfart med CSN
 • Startar två gånger per läsår (höst och vår)
 • Möjlighet att gå två terminer (ansökan görs till en termin i taget)
 • Två obligatoriska närträffar och webbinarier
 • All övrig undervisning och interaktion sker dagligen via digital plattform
 • Handledning, responsgrupper, författarcoaching

Passion, kreativitet, disciplin

"Skriv! – Projekt: Skönlitteratur" på Jakobsbergs folkhögskola är för dig som har ett skönlitterärt bokprojekt du vill fördjupa dig i. Kursen erbjuder dig ett inspirerande och stödjande sammanhang där du i en trygg och pedagogiskt sammanhållen grupp får möjlighet att presentera, diskutera och utveckla ditt skrivande och ditt projekt. 

Vår vision med denna kurs är att stimulera dig till att komma i kontakt med din passion för skrivandet. Och att utifrån en inre motivation kunna släppa loss och underhålla ditt kreativa flöde. Vi uppmuntrar, stöder och ger dig olika verktyg så att du kan skapa och upprätthålla den disciplin som behövs för att du ska kunna uppnå ditt mål med projektet. Du får genom bland annat författarcoaching hjälp med att formulera såväl mindre delmål som övergripande slutmål med kursen och ditt projekt.

I fokus står din vilja och de behov du och gruppen har för att komma framåt i arbetet. Din och dina kurskamraters skrivprocesser och den respons ni ger på varandras texter i responsgrupperna utgör kursens nav. Genom ett dynamiskt och koninuerligt samarbete mellan lärare och kursdeltagare, i en inspirerande och kreativ atmosfär, söker vi de bästa tänkbara möjligheterna och lösningarna för ditt specifika projekt.

Alla genrer är välkomna; såväl poesi/dikter, dramatik/teater som prosa, romaner och noveller. Lärarna har flerårig erfarenhet av undervisning och handledning inom litterär gestaltning.

Kursmål och syfte

Med handledning, respons i grupp och coaching som pedagogisk grund innehåller kursen följande moment, delvis beroende på hur just ditt unika projekt ser ut:

 • Att med stöd av handledning, respons och coaching skriva, utveckla och bearbeta ett eget skönlitterärt projekt.
 • Att utveckla och fördjupa egna uttrycksformer vad gäller språk och stil.
 • Att få inspiration samt nya kunskaper och färdigheter inom litterär gestaltning genom att läsa, analysera och i grupp diskutera en skönlitterär och en skrivteoretisk bok.
 • Att aktivt bidra till den egna och gruppens process genom att ta och ge konstruktiv respons i syfte att finna lösningar och möjligheter att utveckla varje deltagares projekt.
 • Att träna sig i skrivandets hantverk och i litterär gestaltning.
 • Att med hjälp av handledning och författarcoaching se klart på din skrivprocess i nuläget, och utifrån detta sätta upp mål och delmål för arbetet med projektet.

Upplägg

Varje termin är upplagd som en distanskurs med två obligatoriska närträffar. Däremellan sker all undervisning och interaktion mellan kursdeltagare och lärare på internet, via den digitala plattformen Google Classroom. Plattformen är enkelt och inga förkunskaper behövs. Den största delen av interaktionen mellan deltagare och lärare är asynkron, vilket innebär att alla inte måste vara inloggade samtidigt. Lärare finns uppkopplad och är tillgänglig under schemalagd lektionstid.

Studietakten är på halvfart och kursen är studiemedelsberättigad (CSN på gymnasial nivå, vilket innebär att du inte förbrukar något av din CSN-kvot för högskola/universitet). Kursen startar på nytt varje termin och du har möjlighet att söka till max två terminer. Om du redan gått kursen en gång och vill söka till en andra termin, så gör du det på samma villkor som övriga sökanden, oavsett om de gått en termin tidigare eller inte.

Bildning i grupp

Observera att detta är en folkhögskolekurs. Det innebär att vi pegagogiskt jobbar mycket med interaktion och samtal, både deltagare sinsemellan och med lärare. En central del handlar om att delta aktivt i och bjuda in varandra i de olika projekten och skrivprocesserna. Denna kurs fungerar inte som en lektörstjänst eller ett stipendium där du helt och hållet kan ägna dig åt ditt egna skrivande och ingen annans. Är du ute efter lektörsutlåtanden och mer renodlad redaktörshjälp rekommenderar vi dig att söka det på annat håll.

Vi jobbar mycket med hela gruppens process utifrån folkhögskolans särskilda pedagogik där bildning och samtal är grunden.

Förutsättningar

Kursen förutsätter att du kan närvara fysiskt på de två obligatoriska närträffarna samt digitalt online på de två webbinarierna och är beredd att aktivt delta kontinuerligt i all undervisning och i kommunikation med läraren och de övriga kursdeltagarna i Google Classroom. Ett krav är att du har obegränsad tillgång till en modern, välfungerande dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera och möjlighet att göra utskrifter. Det är också helt avgörande att du avsätter den tid som behövs för ditt deltagande. Du måste kunna ägna minst 20 timmar per vecka åt kursen. Vidare förutsätts du vara beredd på att med vägledning kunna både ta emot och ge engagerad och konstruktiv textrespons i samarbete med dina kurskamrater. Du förväntas också delta aktivt och närvarande i samtliga kursmoment. Kursen är såpass krävande att vi avråder dig från att söka den om du har annan sysselsättning, såsom arbete eller studier, på mer än 50%.

Kursinnehåll

Respons i handledningsgrupper: Två deadlines

Grundstommen i kursen utgörs av arbetet med egna och andras texter. Varje måndag morgon är det deadline för att posta en egen text i kursens virtuella klassrum, i den mindre responsgrupp du blir tilldelad och som består av 3–4 personer. Därefter har du och de övriga i gruppen tid på er fram till torsdag morgon, då det är deadline för att ha postat responskommentarer till varandras texter. Utifrån responskommentarerna har sedan handledningsgruppen möjlighet att utveckla och fördjupa samtalen och diskussionerna kring texterna. Vissa responssamtal genomförs i videmöten.

Handledning och författarcoaching

Med författarcoaching får du hjälp att på ett konstruktivt sätt lösa problem, ta dig förbi eventuella hinder och finna nya möjligheter att komma vidare i ditt skrivande och nå de mål du själv ställt upp för ditt projekt.

Texthandledningen riktar in sig på rent skrivtekniska aspekter som språk, stil, dramaturgi/berättarstruktur, gestaltning och komposition. All handledning och coaching under kursens gång sker digitalt och i telefon.

Individuell texthandledning

Den individuella texthandledningen ges för närvarande av Linnea Svensson och Mirja Unge (läs mer om handledarna här nedan).

Digitala seminarier och litteraturläsning

Du kommer att få läsa några böcker med anknytning till kursen; en skönlitterär bok i samband med ett författarbesök samt en bok som tar upp skrivandets hantverk och som du får diskutera i gruppsamtal. Vilka böckerna blir varierar från termin till termin.

Videoföreläsningar och webbinarier

Du kommer att få ta del av några videoinspelade föreläsningar kring olika ämnen som har med författandets konst att göra. Dessa kan handla om sådant som språk och stil, dramaturgi/berättarstruktur och komposition samt hur man blir sin egen författarcoach. Vi har också ett par obligatoriska webbinarier som är interaktiva online-seinarier kring aktuella frågeställningar som berör litterär gestaltning.

Ansökan och principer för antagning

Bifoga till ansökan ett personligt brev där du berättar om dig själv, ditt skrivande och varför du söker denna kurs. Skicka också med en projektbeskrivning på max två A4-sidor där du kort redogör för vad ditt projekt handlar om, hur det ser ut i nuläget och hur du vill arbeta med det (vi tar endast emot ansökningar för manus på svenska). Skicka med ett textprov från projektet på max två A4-sidor. Vi strävar efter att sätta samman en grupp som passar vårt arbetssätt och vår kursplan. Antal deltagare: ca 12–13. Vi vill hitta en utvecklingspotential i de texter du skickar oss och i din projektbeskrivning. Vi lägger också stor vikt vid det personliga brevet och dina motiv till att gå denna kurs.

Antagningsbesked skickas vanligen ut via mejl inom några veckor efter sista ansökningsdatum. Obs! Kolla även din skräppost då det händer att mejl från oss hamnar där.

Författarbesök

Varje termin bjuder på ett författarbesök då gruppen får möta en verksam författare som berättar om sitt författarskap och svarar på frågor. Exempel på författare som besökt kursen: Daniel Gustafsson, Ia Genberg, Sami Said, Balsam Karam, Johanna Frid, Mirja Unge, Jack Hildén, Anna Jörgensdotter, Tove Folkesson, Kristina Sandberg, Stefan Lindberg, Jonas Brun, Petra Backström, Flora Wiström, Emma Ångström m. fl.

Testimonials

Så upplevde vi författarskolan – ta del av vad tidigare deltagare sagt om kurserna genom att läsa vår blogg och ta del av testimonials där personer som gått våra kurser berättar om sina upplevelser.

Publicerade böcker av deltagare på författarskolan

Ett stort antal av dagens etablerade författare har gått eller går på Jakobsbergs Folkhögskolas författarskola. Här kan du se en historisk lista över några av dem, men de flesta samtida läser du om på författarskolans blogg. Vill du bli en av dem? Sök till författarskolan idag.

Texthandledare

Här nedan kan du se vilka som handleder för närvarande. Notera att texthandledare kan variera från termin till termin. 

Linnea Svensson

Linnea Svensson

Linnea Svensson är lärare  i såväl skönlitterärt som journalistiskt skrivande. Hon har själv gått skrivarkurs på folkhögskola och har studerat litteraturvetenskap. Linnea har en kandidatexamen i journalistik och har varit yrkesverksam som journalist i flera år, bland annat på Göteborgs-Posten och Sveriges Radio och som ljudredaktör, programledare och producent. På Jakobsbergs folkhögskolas författarskola undervisar i kreativt skrivande på grundkursen “Skriv! - poesi, prosa, dramatik”, handleder på projektkursen “Skriv! - Projekt: Skönlitteratur” samt är en av lärarna på skolans journalistkurs. Fritiden ägnar Linnea gärna åt yoga (hon är utbildad yogalärare) samt att läsa och hänga i naturen.

Mirja Unge

Mirja Unge

Mirja Unge är författare och skrivpedagog med mångårig erfarenhet av att undervisa i kreativt skrivande och handleda skönlitterära texter. Mirja debuterade 1998 med romanen Det var ur munnarna orden kom som belönades med Katapultpriset för årets bästa debut. hon har även skrivit teaterpjäser och noveller, senast utgivna bok är romanen Jag går och lever (Norstedts, 2018). På Jakobsbergs Folkhögskola arbetar hon med handledning på skolans skönlitterära projektkurs: Skriv!–Projekt: Skönlitteratur.

 

Ansökan stängd

Kursinformation

Studietakt

50 %, 1 termin (med möjlighet att söka till ytterligare en termin).

Kurstid

22 augusti – 18 december 2024.

Obligatoriska närträffar

Närträff 1: Torsdag 12/9 – fredag 13/9.

Närträff 2: Torsdag 12/12 – fredag 13/12.

Obligatoriska webbinarier

1: Måndag 7/10, kl 17–19.

2: Tisdag 19/11, kl 17–19.

Avgifter

Bekräftelseavgift: 500 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsräkningen.
Terminsavgift: 1690 kr.

Ansökan

Ansökan ska ha kommit in till oss senast 15/11 till vårtermin respektive 15/4 till hösttermin. Referenser och betyg är inte nödvändiga. Bifoga dem om du anser att de har relevans för din ansökan (läs närmare information under "Ansökan och principer för antagning" längst ned på sidan). Vi behandlar endast fullständiga ansökningar och handleder uteslutande projekt som skrivs på svenska och av en enskild författare (kursupplägget tillåter inte medförfattare). Antagningsbesked skickas vanligen ut via mejl inom några veckor efter sista ansökningsdatum. Obs! Kolla även din skräppost då det händer att mejl från oss hamnar där. Vi har högt söktryck och inga möjligheter att ge några motiveringar till avslag. För övriga frågor, vänligen skicka mejl till kursansvarig.

Kursansvarig

Jonas Ask
jonas.ask@jakobsbergsfolkhogskola.se
073-674 84 64  

Mer information

» Information om ansökan och antagning

» Allmän information för alla kurser.

» Dokument för studerande.

Ansökan stängd

Prenumerera

* indicates required
Möt en i personalen

Jonas Ask

Kursansvarig på Skriv! – Projekt: Skönlitteratur och Skriv! – Projekt: Facklitteratur

Läs mer om

Senaste inläggen

Jag älskar deadlines

Madelene Edlund gick skrivkursen för skönlitterära projekt på Jakobsbergs folkhögskola hösten 2021. Nu har hennes roman, Vi kom från Johannes, blivit publicerad. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Jag fick självförtroende som författare

Beatrice Karinsdotter gick skrivkursen för berättande facklitteratur på Jakobsbergs folkhögskola våren 2020. Nu har hennes bok, Vilsna själars paradis – En sann historia. Mina år i tantrasektens innersta krets, kommit ut på Norstedts. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Personlig utveckling & kompetenshöjning.

Marika Smith gick skrivkursen för berättande facklitteratur på Jakobsbergs folkhögskola 2018–2019. Nu har hennes bok, Buffésex – Det nya sättet att ligga som ändrar allt, kommit ut på Ordfront. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Senaste nytt

Folkhögskollärare och kursansvarig i skönlitterärt skrivande

Vi söker dig som vill ansvara för och undervisa på några av Sveriges mest välrenommerade skrivutbildningar. Här får du chans att utbilda morgondagens författare! Läs mer

Folkhögskollärare i journalistik och skönlitterärt skrivande - vikariat 75 procent

Vi söker dig som vill undervisa på våra journalist- och skrivkurser. Din bakgrund kan se lite olika ut, men vi tror att du är en duktig pedagog och kan det här med berättande.Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss