• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Medlemsbrev nr 34, september 2020

Publicerad 2020-09-21

Bäste medlem i Föreningen Jakobsbergs folkhögskola!


FOLHÖGSKOLAN OCH CORONALÄGET 

JF har haft en ”normal” skolstart. Läsåret startade den 17 augusti med undervisning på plats. För att minska risk för spridning av viruset så har vi minimerat kontakten mellan klasserna. Lunchen är schemalagd så att varje klass äter för sig. Ledningsgrupp, skyddskommitté och personalgrupp har arbetat fram en omfattande riskbedömning och en Covid-anpassad planering av höststarten som innehåller: tjänstefördelning, klassrumsfördelning och ett överlappande tidsschema för lärare och matlag.

Andra åtgärder för att anpassa höstterminen utifrån rådande omständigheter:

 • Lunchspannet är längre än tidigare och några klasser äter med matlådor i klassrummen. Detta för att undvika att klasserna blandas. Vi har gjort om nedervåningen i Norra Flygeln till en mindre matsal. Den används nu under lunch, fika, grupparbeten och individuellt arbete.
 • För att glesa ut i Röda längan har vi flyttat in fler klasser i Folkhemmet och Herrgården. Vid skolstart har vi tagit bort stolar och bord i korridoren i Röda längan, då vi vill undvika att klasserna blandas.
 • Vi har tydlig skyltning med uppmaning om regelbunden handtvätt och att stanna hemma vid minsta symptom. Handsprit är utplacerat i alla klassrum och i gemensamma utrymmen.
 • Vi har skapat förutsättningar för bättre utomhusundervisning genom att köpa in stolar och skrivunderlag, men också lyft idéer om utomhuspedagogik. 
 • Britas café sker digitalt. Britas cirklar börjar på onsdag och genomförs utomhus eller på distans.
 • Inom klasserna håller vi inte två meters avstånd, men är däremot stenhårda på att vara hemma vid minsta symptom.
 • Vid eventuella klusterutbrott på skolan eller vid förändringar kring samhällets restriktioner har JF en utförlig Plan B som hela personalen känner till.
 • Seniorkursen Klassisk bildning ges enbart på distans.

NY KURS

Jakobsbergs folkhögskola fick ta del av de 500 utbildningsplatserna som regeringen, på grund av Corona-pandemin, tilldelade folkhögskolorna.

13 deltagare har påbörjat Allmän kurs - svenska som andraspråk: tema kök. Det är ett fortsatt samarbete med stöd- och matchningsföretaget Riad som gör sin verksamhet i samarbete med Huset på höjden. Deltagarna kommer till skolan varje torsdag från och med vecka 40.

FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER HÖSTEN 2020

Föreläsningar på plats
Höstens föreläsningar kommer att genomföras på skolan och vi följer den tillåtna gränsen för antalet deltagare. 49 personer har därför möjlighet att lyssna på plats i Höga salen, övriga kan gå in på folkhögskolans Facebook och följa föreläsningen live.

Föranmälan för att vara med på plats görs via mejl till: info@jakobsbergsfolkhogskola.se. Skulle man missa att anmäla sig och det är fullt i salen, kan man följa den digitala sändningen från annat klassrum på skolan.

Måndagen den 21 september kl. 18.30

Anna-Karin Palm, författare till den Augustnominerade biografin över Selma Lagerlöf ”Jag vill sätta världen i rörelse”. Här har romanförfattaren och litteratur-historikern Anna-Karin Palm skrivit en kritikerrosad biografi över en av våra största författare och ger en delvis ny bild Selma Lagerlöf.

Måndag 5 oktober kl. 18.30

Hanna-Linnea Rengfors och Nina Wähä – två författare som också är verksamma lärare på JFs skrivarskola, berättar om sina författarskap och senaste böcker. Hanna-Linnea debuterade i våras som poet med den kritikerrosade diktsamlingen ”Närhetsprincipen” och Nina Wähäs ”Testamentet” var en av förra höstens mest uppmärksammade romaner och nominerades till Augustpriset.

Lördagen den 17 oktober kl. 12-16

Göran Palm-seminariet 2020

Temat är SKOGEN, MILJÖN, KLIMATET.

Miljön, klimatet och skogen är viktiga teman i Göran Palms storverk ”Vintersagan Sverige”. Naturen kom först och vi människor är alla invandrare och kom sist.
I människans framfart föröds våra gemensamma resurser och alltfler arter utplånas.

Årets Göran Palm-seminarium ägnas dessa frågor i föreläsningsform och diskussioner. Och Göran Palmstipendiet utdelas till Göran Greider.

Deltagare: Göran Greider, Eva-Lotta Hultén, journalist och skogsdebattör,
Jonas Gren, poet och miljödebattör samt skådespelaren och regissören

Johan Paulsen om”Sit down tragedy”  – Göran Palms föreställningfrån 2010 på Stockholms stadsteater

FASTIGHETS- OCH PARKFRÅGOR

Takentreprenad på flyglarna har genomförts under sommaren. Då slipades även golven i Höga salen och Caféet. Vi har installerat många nya kaffeautomater och vi har påbörjat arbetet med ny drift- och underhållsplan.

NY PERSONAL

Inför hösten anställde vi ny kökspersonal: Kristian Bruun och Benjamin Delfi.

FÖRENINGSMÖTE MÅNDAG 5 OKTOBER

Föreningsmötet kommer att bli ett mysigt Corona-anpassat samkväm. Nu när vi fyllt 100 år kommer vi att diskutera framtiden för skolan och få mer information om läget på skolan.

ÅRSMÖTET i APRIL

När de flesta föreningar och organisationer ställde in sina årsmöten genomförde
vi vårt möte den 27 april i digital form via internet. Det var naturligtvis inte som vanligt och färre deltagare än vi brukar ha, men fungerade ändå på ett acceptabelt sätt. Efterföljande föreläsning med Anna-Karin Palm om Selma Lagerlöf var inställd men flyttades till den 28 september.

Christer Nilsson lämnade styrelsen efter 45 år! Vi tackar Christer för ett långt och aktivt arbete för skolan, först som elev, sedan i styrelsen, men också under en period som kurator och rådgivare i drogfrågor.

Som ny i styrelsen valdes Jan-Erik Sahlberg, i grunden musiker och med ett förflutet bl.a. som skolchef i Järfälla kommun och tidigare verksam i chefs-positioner på Musikhögskolan i Stockholm och i Örebro och på Operahögskolan. Nu chef för Västmanlandsmusiken i Västerås och Järfällabo.

Lotta Pauli avsade sig uppdraget som ledamot i valberedningen efter flera decennier och efterträds nu av Bo Ardström, tidigare elev på skolan och vice ordförande i styrelsen. Tack Lotta för ditt 40-åriga arbete i och kring skolan!

Den nya stadgan antogs slutgiltigt.

HEMSIDAN

Gå in på hemsidan http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/ Där får du information om det mesta, om föreläsningar och möten. Har du synpunkter eller saknar något på sidan, hör av dig till Bengt Jönsson: bengt.jonsson@jakobsbergsfolkhogskola.se

 

Göran Hillman, ordförande                                         Ola Larsson, rektor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Har du e-post? I så fall vill vi gärna ha den för att kunna förbilliga våra utskick och
kanske komma med påminnelser om olika arrangemang. Meddela den i så fall till info@jakobsbergsfolkhogskola.se

Besök hemsidan: www.jakobsbergsfolkhogskola.se

Kontakta oss:

Ola Larsson, rektor: tel. 08-120 28 182, e-post ola.larsson@jakobsbergsfolkhogskola.se. Jakobsbergs Folkhögskola, Folkhögskolevägen 1, 177 40 Järfälla

Göran Hillman, ordförande: tel. 070-491 71 70, e-post hillman.goran@gmail.com
Skogsvägen 22, 177 40 Järfälla

Kjell Johansson,  vice ordförande: tel. 070-593 21 36, e-post kvalitetspartner@telia.com.

Möt en i personalen

Fredrik Carlsson

Lärare och kursansvarig på Allmän kurs år 1–3.

Läs mer om

Senaste inläggen

Folkhögskolan är en otroligt unik plats

När Saga Cavallin gick författarskolans grundkurs, Skriv! – poesi, prosa, dramatik läsåret 2018–2019, började hon skriva på det manus som skulle bli den uppmärksammade romandebuten "Glasrutan" som nu givits ut av bokförlaget It-Lit. Läs mer

Vår pitch lockade stort intresse

När Gabriel Cardona Cervantes gick författarskolans skrivarkurs för sakprosa, Skriv! – Projekt: Facklitteratur hösten 2020, arbetade han med det manus som skulle bli boken "25 skott" som nu har givits ut av Ordfront. Läs mer

Att ta det på allvar och ha roligt

När Johanna Wester gick författarskolans projektkurs för fackböcker, Skriv! – Projekt: Facklitteratur, (HT/VT 2018) arbetade hon med det manus som skulle bli den uppmärksammade boken "Catfight – nidbilder av kvinnor i grupp" som nu givits ut av Romanus och Selling (2021). Läs mer

Senaste nytt

Lärare i hälsa och samordnare

Vi letar efter en erfaren lärare som ska undervisa i hälsa med betoning på kost- och näringslära och gruppträning på en av Sverige mest välrenommerade yrkesutbildningar inom hälsa, kost och träning. Vi kvalitetssäkras av flera branschorganisationer och erbjuder bland annat en av Almega Friskvårdsföretagen ackrediterad PT-utbildning. Beroende på din profil kan det även bli aktuellt att undervisa i hälsa och behörighetsgivande ämnen på allmän kurs där du i så fall också ska samordna arbetslagsarbetet.
Läs mer

Servicekoordinator/vaktmästare

Vi söker en serviceinriktad, handlingskraftig och händig koordinator/vaktmästare. Dina arbetsuppgifter är varierande med ett huvudfokus på konferensstöd och att vara behjälplig för anställda, deltagare och besökare kring allehanda frågor och ärenden, bl.a. att ta emot konferensdeltagare och andra gäster, hantera felanmälningar och beställningar, samordna och boka in hantverkare och att åtgärda enklare fel och brister i våra fastigheter. Då tjänsten som servicekoordinator/vaktmästare är av vikt för att verksamheten ska fungera optimalt är det många frågor som passerar dig, varav du löser somliga själv och slussar vidare andra.
Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss