• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

"Jag fick med mig en övertygelse om att skriva klart boken "

Publicerad 04 apr 2023

Allmänt Författarskola

Helena Björk gick skrivkursen för sakprosa på Jakobsbergs folkhögskola.

Helena Björk gick skrivkursen för sakprosa på Jakobsbergs folkhögskola.

När Helena Björk gick författarskolans kurs i att skriva sakprosa, "Skriv! – Projekt: Facklitteratur" höstterminen 2020, arbetade hon med det manus som skulle bli boken "Socialt oacceptabelt – ett reportage om svensk prostitutionspolitik" som nu givits ut av Atlas Förlag.

Boken anländer från tryckeriet.

Boken anländer från tryckeriet.

Vi hörde av oss till Helena och ställde några korta frågor.

Stort grattis till bokrelease! Hur känns det?

Tänk att allt är klart, att det blev en riktig bok! Nu längtar jag efter reaktioner, hur mitt arbete tas emot av läsare. Jag har precis läst in boken som ljudbok också, det var roligt! 

Vill du berätta lite kort om "Socialt oacceptabelt"?

Det är ett journalistiskt jobb, ett reportage om en politisk fråga som skapat debatt i många år, prostitutionspolitiken. Jag går igenom debatten decennium för decennium sedan sedan 1990-talet. Parallellt med politiken löper tre personliga berättelser, om Julia, Danielle och Jasmine. Jag granskar det sociala arbetet för att stödja och hjälpa personer som säljer sex och visar att det finns stora brister som drabbar dem som behöver samhällets hjälp

När du bestämde dig för att söka till kursen på Jakobsbergs folkhögskola, vad var det du tänkte att du behövde hjälp med?

Jag tänkte nog att jag skulle få ett professionellt utlåtande på det jag skrivit. Och att få ett sammanhang där jag kunde ta mitt skrivande på allvar, ett tryggt rum där jag vågade uttala meningen att "jag skriver en bok". 

Fick du hjälp med det och i så fall hur?

Inte det första. Men kursen lärde mig att det inte var det viktigaste. Istället var textresponsen vi jobbade med i responsgrupperna varje vecka väldigt viktigt. Det skapade en kontinuitet och jag fick prova mina texter och se hur andra förstod – och inte förstod – dem.

Vad fick du ut av kursen som helhet?

Jag fick med mig en övertygelse om att jag skulle skriva färdigt boken. Oavsett om det skulle leda till utgivning eller inte. 

Något särskilt minne du bär med dig, som du känner betytt extra mycket?

I början hade mina textkompisar svårt att förstå mina texter. Det var för mycket detaljer och siffror, budskapen nådde inte igenom. Det var tungt, men jag kämpade på och skrev om och skrev om. När det senare lyfte och jag fick positiv respons kände jag mig trygg i att de verkligen menade vad de sa när de sa en massa fina saker om mina texter. Det var jätteviktigt för mig.

Har kursen betytt något för att du blivit klar med och fått din bok utgiven? Vad i så fall?

Ja, verkligen. Att jag jobbade så fokuserat under flera månader och att jag fick respons på texterna. Det betydde också mycket att få uppmuntran och positiv respons från lärare. Det gav mig känslan att det jag gjorde funkar! 

Skulle du kunna rekommendera kursen?

Absolut! Det ger en chans att sätta bokskrivandet i fokus för en period, ta stora kliv framåt i processen och hitta rutiner och metoder som passar dig.

**************************************************************************

Är du intresserad av kursen som Helena gick? Läs mer här.

**************************************************************************

Fakta: Helena Björk

Ålder: 37.

Yrke/sysselsättning: Redaktör på UMO.se

Bostadsort: Stockholm.

Tid på Jakobsbergs folkhögskola: Hösttermin 2020.

Familj: Sambo och två barn, 7 och 4 år. 

Något som gör dig glad: Spännande människor i djupa samtal och vilda diskussioner runt ett bord fyllt av god mat och välsmakande vin!

Författaren signerar böcker på releasen.

Författaren signerar böcker på releasen.

I samtal med Jesper Bengtsson, förlagschef på Atlas.

I samtal med Jesper Bengtsson, förlagschef på Atlas.

"1999 blev Sverige först i världen med att kriminalisera sexköp. Den nya svenska prostitutionspolitiken skulle vila på två ben: ett brottsbekämpande och ett socialt stödjande. Men i själva verket tycks den ha haltat fram på det ena i över tjugo år.

I den här reportageboken söker sig journalisten Helena Björk bortom den sönderslitande frågan om kriminaliseringen av sexköp fungerat eller inte. Hon talar med socialarbetare, aktivister, forskare och politiker som menar att hjälpen samhället skulle ge inte funnits där. Bland dem som befunnit sig i prostitution är besvikelsen stor.

Har debatten om sexköpsförbudet stått i vägen för en prostitutionspolitik som har mer att ge än brott och straff?

Parallellt med skildringen av samhällsutvecklingen löper berättelserna om Julia, Danielle och Jasmine; om deras liv innan, under och efter prostitution. Tre berättelser om respektlöshet, försummelse, ensamhet, orättvisa, våld och makt – men också om en feministisk revolution, tacksamhet och listen att själv vrida sig ur händerna på en människohandlare."

(Citat från förlagets hemsida.)

Beställ boken från här. 

Se och hör Helena berätta om hur hon upplevde kursen på JF.

Möt en i personalen
Bridget Wedberg och Angeli Sjöström

Bridget Wedberg

Kursansvarig på Kooperativt ledarskap

Läs mer om

Senaste inläggen

Jag älskar deadlines

Madelene Edlund gick skrivkursen för skönlitterära projekt på Jakobsbergs folkhögskola hösten 2021. Nu har hennes roman, Vi kom från Johannes, blivit publicerad. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Jag fick självförtroende som författare

Beatrice Karinsdotter gick skrivkursen för berättande facklitteratur på Jakobsbergs folkhögskola våren 2020. Nu har hennes bok, Vilsna själars paradis – En sann historia. Mina år i tantrasektens innersta krets, kommit ut på Norstedts. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Personlig utveckling & kompetenshöjning.

Marika Smith gick skrivkursen för berättande facklitteratur på Jakobsbergs folkhögskola 2018–2019. Nu har hennes bok, Buffésex – Det nya sättet att ligga som ändrar allt, kommit ut på Ordfront. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Våra mest lästa

Jag älskar deadlines

Madelene Edlund gick skrivkursen för skönlitterära projekt på Jakobsbergs folkhögskola hösten 2021. Nu har hennes roman, Vi kom från Johannes, blivit publicerad. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Jag fick självförtroende som författare

Beatrice Karinsdotter gick skrivkursen för berättande facklitteratur på Jakobsbergs folkhögskola våren 2020. Nu har hennes bok, Vilsna själars paradis – En sann historia. Mina år i tantrasektens innersta krets, kommit ut på Norstedts. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Personlig utveckling & kompetenshöjning.

Marika Smith gick skrivkursen för berättande facklitteratur på Jakobsbergs folkhögskola 2018–2019. Nu har hennes bok, Buffésex – Det nya sättet att ligga som ändrar allt, kommit ut på Ordfront. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss