• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Ledarskapsutbildning- att leda demokratiska, sociala eller kooperativa verksamheter

En utbildning för dig som är eller vill bli chef/ledare i en demokratiskt styrd verksamhet, exempelvis en ekonomisk förening, kommunal verksamhet, region, socialt företag eller i civilsamhället. På den här utbildningen möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du får kunskaper och färdigheter att använda på individ-, team- och organisationsnivå.

Att leda kooperativa och demokratiska företag

Under året utvecklar du ditt självledarskap och din genomslagskraft, men får också verktyg för att förstå förändring, bygga team och leda samhällsnyttiga verksamheter. Du får insyn i de kooperativa principerna som med värderingar om inkludering, hållbarhet, samhällsnytta och ständigt lärande passar väl in i alla former av demokratiska verksamheter. Utbildningen är praktisk och bygger på upplevelsebaserat lärande, samtal, feedback och övningar i kombination med teori och litteratur. 

Kursens syfte:

Du ökar din kunskap och trygghet att:

 • Leda dig själv och andra.
 • Arbeta hållbart och inkluderande. 
 • Bygga tillit och psykologisk trygghet.  
 • Engagera i en digital och hybrid tid. 
 • Driva förändring och möta motstånd. 
 • Hantera konflikter och ta svåra samtal.
 • Bygga robusta samarbetskulturer.
 • Affärsutveckla den egna organisationen.
 • Leda självorganiserande möten och samskapa med andra. 

Kursens teman:

1. Hållbart ledarskap och den kooperativa idén 

Uppstart, ökad självkännedom och personlig målbild. Introduktion till grundläggande ledarskapsteorier och begrepp. Hur social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet leder till affärsnytta. Kooperationens principer och idéhistoria. 

2. Inkluderande ledarskap och genomslagskraft i en hybrid tid

Makt, normer, härskartekniker och inkludering. Storytelling och ökad genomslagskraft i det digitala landskapet. Om att leda på distans och ta tillvara engagemang i en hybrid tid. Fördjupning i olika associationsformer och kooperativa principer. 

3. Samskapande ledarskap och att leda i förändring

Att leda i förändring. Verktyg för att bygga motivation och möta motstånd. Att delegera, släppa på kontroll och stå ut med ensamhet. Självorganiserande, interaktiva och demokratiska mötesmetoder som möjliggör för många att skapa impact tillsammans. Business Model Canvas och kopplingen mellan ledarskap och affärsplan. 

4. Tillitsbaserat ledarskap och robusta samarbetskulturer

Om öppenhet och sårbarhet som en grund för att skapa tillit och psykologisk trygghet. Att skapa en lärande organisation, robust samarbetskultur och förebygga konflikter. Hur du kan ge och ta emot feedback. Utforskande av vilka erfarenheter och möten som format dig till den ledare du är idag. 

5. Självledarskap och kooperationen som samhällsutvecklande kraft

Kooperation som samhällsutvecklande kraft och värdeskapande motor för framtiden. Ledarens ansvarsområden när det kommer till lagar och regler. Självledarskap, spegling i andra och reflektion över året som gått. Den egna målbilden och formuleringen av ett personligt ledarskapsmanifest. 

Kursens upplägg och metodik

Som deltagare förväntas du vara aktiv och bidra till din egen och andras lärande under hela läsåret. Kursen är på distans och omfattar fem obligatoriska närträffar på folkhögskolan om tre vardagar vardera. På träffarna varvas intensiva gruppövningar med egen reflektion och föreläsningar av samarbetspartners, affärsutvecklare och experter. Det är viktigt att du har möjlighet att medverka helhjärtat vid samtliga träffar.. 

Mellan varje träff deltar du i lärarledd och obligatorisk distansundervisning där du bland annat får ta del av spännande föreläsningar samt läser litteratur och arbetar med hemuppgifter. 

Du förväntas också testa dina nya färdigheter och utveckla ditt ledarskap i din hemorganisation. På folkhögskolan betonas vikten av lärande i grupp och du kommer att läsa andras arbeten och reflektera över ledarskap i mindre digitala lärgrupper som ses mellan varje träff.

Kursen är för dig som är intresserad av att dela erfarenheter, öppen för ge och ta emot feedback och villig att utvecklas.

Lärgrupper och utbyte med andra

På folkhögskolan betonas vikten av lärande i grupp och mellan varje närträff ska du delta i lärarledd digital undervisning, läsa andras inlämningar och genomföra videomöten i din lärgrupp. 

Det finns också en gemensam chat på Google Class room där du kan dela erfarenheter med övriga deltagare, initiera egna träffar och utbyta idéer. 

På skolan finns också Britas café och andra mötesplatser för lärande och utbyte för den som är intresserad. 

Närträffar, schema, kursintyg

Obligatoriska närträffar på Jakobsbergs folkhögskola:

1) Närträff 18-20 sept
2) Närträff 27-29 nov
3) Närträff 22-24 jan
4) Närträff 26-28 mars 
5) Närträff 21-23 maj

Onsdag kl 12.00-19.00 inklusive middag. 

Torsdag 09.00-18.00.

Fredag kl 09.00-15.00.

Schema

Under kursen bedrivs lärarledd distansundervisning, där du är uppkopplad via våra digitala lärplattformar tillsammans med övriga kursdeltagare, under ca 10 timmar per vecka. Distansundervisningen sker i första hand på onsdagar och fredagar. Schema fastställs vid kursstart.

Kursintyg

Efter avslutad utbildning ges kursintyg till dig som:

 • deltagit på uppstart, närträffar samt deltagit i den obligatoriska och lärarledda undervisningen med minst 80 %.
 • lämnat in och fått godkänt på hemuppgifter motsvarande minst 80 %.
 • visat på förmåga att förstå och reflektera över ledarskaps- och utvecklingsfrågor.

Ansök här

Kursinformation

Studietakt

50 % distans, i genomsnitt 20 timmar per vecka, med obligatoriska närträffar.

Kurstid

22 augusti 2024 -  13 juni 2025.

Obligatorisk digital kursstart 22/8 kl.13.00-15.00.

Schema och närträffar:

Fem obligatoriska närträffar samt lärarledd digital undervisning varje vecka. Se kursbeskrivning för mer information.

Avgifter

Bekräftelseavgift: 500 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsräkningen och dras bort från den första fakturan.

HT-2024: 1652 kr.

VT-2025: 2353 kr.

I kursavgiften ingår frukt, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och en middag under närträffarna på skolan, samt skolgemensamma förbrukningskostnader exempelvis försäkring.

Antagningsvillkor

Vi tillämpar löpande antagning. Begränsat med platser. Ansökan stänger när kursen är full.

Bifoga till din ansökan ett personligt brev. 

I det personliga brevet vill vi att du berättar lite om dig själv och svarar på följande frågor:
Vad tror du att kursen kan ge dig i din aktuella situation och vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Kursansvarig

Sanna Magnusson

Vid frågor mejla till:

kooperativt@jakobsbergsfolkhogskola.se

Mer information

» Information om ansökan och antagning.

» Allmän information för alla kurser.

» Dokument för studerande.

I samarbete med Coompanion, coompanion.se

Vi samarbetar med Studentum.se

Ansök här

Möt en i personalen

Emil Atak

Lärare på kooperativt ledarskap

Läs mer om

Senaste inläggen

Jag älskar deadlines

Madelene Edlund gick skrivkursen för skönlitterära projekt på Jakobsbergs folkhögskola hösten 2021. Nu har hennes roman, Vi kom från Johannes, blivit publicerad. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Jag fick självförtroende som författare

Beatrice Karinsdotter gick skrivkursen för berättande facklitteratur på Jakobsbergs folkhögskola våren 2020. Nu har hennes bok, Vilsna själars paradis – En sann historia. Mina år i tantrasektens innersta krets, kommit ut på Norstedts. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Personlig utveckling & kompetenshöjning.

Marika Smith gick skrivkursen för berättande facklitteratur på Jakobsbergs folkhögskola 2018–2019. Nu har hennes bok, Buffésex – Det nya sättet att ligga som ändrar allt, kommit ut på Ordfront. Här berättar hon om boken och sin tid på JF.Läs mer

Senaste nytt

Folkhögskollärare och kursansvarig i skönlitterärt skrivande

Vi söker dig som vill ansvara för och undervisa på några av Sveriges mest välrenommerade skrivutbildningar. Här får du chans att utbilda morgondagens författare! Läs mer

Folkhögskollärare i journalistik och skönlitterärt skrivande - vikariat 75 procent

Vi söker dig som vill undervisa på våra journalist- och skrivkurser. Din bakgrund kan se lite olika ut, men vi tror att du är en duktig pedagog och kan det här med berättande.Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss