• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Kooperativt ledarskap

För dig som är, eller har ambitionen att bli, chef/ledare i en kooperativ verksamhet eller ett socialt företag. Här möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du fördjupar din självkännedom och stärker din genomslagskraft, men får också redskap för att bygga hållbara, värdeskapande verksamheter som samskapar mer med andra.

Att leda kooperativa och demokratiska företag

För dig som är, eller har ambitionen att bli, chef/ledare i en kooperativa verksamhet eller ett socialt företag. Här möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du fördjupar din självkännedom och stärker din genomslagskraft, men får också redskap för att bygga hållbara, värdeskapande verksamheter som samskapar mer med andra.

Kursens syfte är att du ökar din kunskap och trygghet kring att:

 • Leda dig själv och andra.

 • Arbeta hållbart och inkluderande. 

 • Bygga tillit och psykologisk trygghet.  

 • Engagera i en digital och hybrid tid. 

 • Driva förändring och möta motstånd. 

 • Hantera konflikter och ta svåra samtal.

 • Bygga robusta samarbetskulturer.

 • Affärsutveckla den egna organisationen.

 • Leda komplexa uppdrag och samskapa med andra. 

Kursen omfattar följande moment:

1. Hållbart ledarskap och den kooperativa idén 

Uppstart, ökad självkännedom och personlig målbild. Introduktion till grundläggande ledarskapsteorier. Hur social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet leder till affärsnytta. Kooperationens principer och idéhistoria. 

2. Tillitsbaserat ledarskap och robusta samarbetskulturer

Om öppenhet och sårbarhet som en grund för att skapa tillit. Att skapa en robust samarbetskultur, förebygga konflikter och bygga transparenta system. Lärande organisation, kraftfulla team och grupprocesser. Att ge och ta emot feedback.

3. Inkluderande ledarskap och genomslagskraft i en hybrid tid

Om att leda på distans i en hybrid tid. Makt, normer, härskartekniker och inkludering. Effektiva och interaktiva mötesmetoder. Storytelling och ökad genomslagskraft i det digitala landskapet. 

4. Samskapande ledarskap och att leda i förändring

Att förstå sin roll i komplexa uppdrag. Att delegera, involvera och ömsesidigt samskapa med fler. Förändringens faser och verktyg för att bygga motivation och möta motstånd. Självorganiserande och demokratiska mötesmetoder där som möjliggöra för många att skapa impact tillsammans. 

5. Självledarskap och kooperationen som samhällsutvecklande kraft

Kooperation som samhällsutvecklande kraft och värdeskapande motor för framtiden. Självledarskap, spegling i andra och egen reflektion över året. Den egna målbilden och formuleringen av ett personligt ledarskapsmanifest. 


Kursens upplägg och metodik

Som deltagare förväntas du vara aktiv och bidra till din egen och andras utveckling under hela läsåret. Kursen omfattar fem obligatoriska närträffar på folkhögskolan om tre dagar vardera. På träffarna varvas intensiva gruppövningar med egen reflektion och föreläsningar av forskare, samarbetspartners, affärsutvecklare och experter. Det är viktigt att du har möjlighet att medverka helhjärtat vid träffarna som också innehåller kvällspass. 

Mellan varje träff arbetar du med hemuppgifter och deltar på webinarer. Du förväntas också testa dina nya färdigheter och utveckla ditt ledarskap i din hemorganisation. Du läser och reflekterar över litteratur och gör jämförande reflektioner med sina kurskamrater. Du ska också ha videomöten med en mindre lärgrupp mellan träffarna.

Datum och tider för närträffar på Jakobsbergs folkhögskola

Träff 1) 20-21 sept 

Träff 2) 22-24 nov

Träff 3) 31 jan-2 feb 

Träff 4) 20-22 mars 

Träff 5) 29-31 maj

Onsdag kl 15.00-18.00 + middag (avslut 19.00)

Torsdag 09.00-18.00 + middag (avslut 19.00)

Fredag kl 09.00-15.00 + fika (avslut 15.30) 

Webinarier och lärgrupper

Mellan varje närträff förväntas du närvara på 1-2 webbinarier samt genomföra 2-3 videomöten i en mindre lärgrupp. 

Diplom

Efter avslutad utbildning ges diplom till den som:

 • deltagit med fysisk närvaro och genomfört inlämningsuppgifter med minst 80 %.

 • visat på förmåga att förstå och reflektera över ledarskaps- och utvecklingsfrågor.

Ansök här

Kursinformation

Studietakt

50 % distans med obligatoriska närträffar.

Kurstid

24 augusti 2023 -  juni 2024.

Avgifter

Bekräftelseavgift: 500 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsräkningen och dras bort från den första fakturan.

Ht-2023: 1798 kr.

Vt-2024: 2572 kr.

I kursavgiften ingår frukt, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och middag under närträffarna på skolan, samt skolgemensamma förbrukningskostnader exempelvis försäkring.

Antagningsvillkor

Ansökan & personligt brev senast 1 juni.

I det personliga brevet vill vi att du berättar lite om dig själv och svarar på följande frågor:
Vad tror du att kursen kan ge dig i din aktuella situation och vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Kursansvarig

Sanna Magnusson

Vid frågor mejla till:

kooperativt@jakobsbergsfolkhogskola.se

Mer information

» Information om ansökan och antagning.

» Allmän information för alla kurser.

» Dokument för studerande.

I samarbete med Coompanion, coompanion.se

Vi samarbetar med Studentum.se

Ansök här

Möt en i personalen
Angeli Sjöström Hederberg

Angeli Sjöström Hederberg

Lärare på Kooperativt ledarskap

Läs mer om

Senaste inläggen

Jag är stolt alumn och medlem i JF

När Patrik Tunholm gick författarskolans kurs i att skriva sakprosa, "Skriv! – Projekt: Facklitteratur" vår- och hösttermin 2020, arbetade han med det manus som skulle bli den uppmärksammade boken "Känslostorm – att möta döden i sitt arbete" som nu givits ut av JW Förlag. Läs mer

Folkhögskolan är en otroligt unik plats

När Saga Cavallin gick författarskolans grundkurs, Skriv! – poesi, prosa, dramatik läsåret 2018–2019, började hon skriva på det manus som skulle bli den uppmärksammade romandebuten "Glasrutan" som nu givits ut av bokförlaget It-Lit. Läs mer

Vår pitch lockade stort intresse

När Gabriel Cardona Cervantes gick författarskolans skrivarkurs för sakprosa, Skriv! – Projekt: Facklitteratur hösten 2020, arbetade han med det manus som skulle bli boken "25 skott" som nu har givits ut av Ordfront. Läs mer

Senaste nytt

Föreläsning 18 april: Kriget mot kroppen

Viktmobbning, normer, bantning och hälsa för alla storlekar. Kom och lyssna när Erik Hemmingsson pratar om sina senaste böcker ”Slutbantat” och ”Kriget mot kroppen”. Läs mer

Föreläsning 7 Februari: Claes Britton om Pontus Hultén

Kom och lyssna när Claes Britton pratar om sin Augustprisnominerade bok "Pontus Hultén - den moderna konstens anförare". Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss