• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Kooperativt ledarskap

För dig som är, eller har ambitionen att bli, chef/ledare i en kooperativ verksamhet eller ett socialt företag. Här möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du fördjupar din självkännedom och stärker din genomslagskraft, men får också redskap för att bygga hållbara, värdeskapande verksamheter som samskapar mer med andra.

Att leda kooperativa och demokratiska företag

För dig som är, eller har ambitionen att bli, chef/ledare i en kooperativa verksamhet eller ett socialt företag. Här möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du fördjupar din självkännedom och stärker din genomslagskraft, men får också redskap för att bygga hållbara, värdeskapande verksamheter som samskapar mer med andra.

Kursens syfte är att du ökar din kunskap och trygghet kring att:

 • Leda dig själv och andra.

 • Arbeta hållbart och inkluderande. 

 • Bygga tillit och psykologisk trygghet.  

 • Engagera i en digital och hybrid tid. 

 • Driva förändring och möta motstånd. 

 • Hantera konflikter och ta svåra samtal.

 • Bygga robusta samarbetskulturer.

 • Affärsutveckla den egna organisationen.

 • Leda komplexa uppdrag och samskapa med andra. 

Kursen omfattar följande moment:

1. Hållbart ledarskap och den kooperativa idén 

Uppstart, ökad självkännedom och personlig målbild. Introduktion till grundläggande ledarskapsteorier. Hur social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet leder till affärsnytta. Kooperationens principer och idéhistoria. 

2. Tillitsbaserat ledarskap och robusta samarbetskulturer

Om öppenhet och sårbarhet som en grund för att skapa tillit. Att skapa en robust samarbetskultur, förebygga konflikter och bygga transparenta system. Lärande organisation, kraftfulla team och grupprocesser. Att ge och ta emot feedback.

3. Inkluderande ledarskap och genomslagskraft i en hybrid tid

Om att leda på distans i en hybrid tid. Makt, normer, härskartekniker och inkludering. Effektiva och interaktiva mötesmetoder. Storytelling och ökad genomslagskraft i det digitala landskapet. 

4. Samskapande ledarskap och att leda i förändring

Att förstå sin roll i komplexa uppdrag. Att delegera, involvera och ömsesidigt samskapa med fler. Förändringens faser och verktyg för att bygga motivation och möta motstånd. Självorganiserande och demokratiska mötesmetoder där som möjliggöra för många att skapa impact tillsammans. 

5. Självledarskap och kooperationen som samhällsutvecklande kraft

Kooperation som samhällsutvecklande kraft och värdeskapande motor för framtiden. Självledarskap, spegling i andra och egen reflektion över året. Den egna målbilden och formuleringen av ett personligt ledarskapsmanifest. 


Kursens upplägg och metodik

Som deltagare förväntas du vara aktiv och bidra till din egen och andras utveckling under hela läsåret. Kursen omfattar fem obligatoriska närträffar på folkhögskolan om tre dagar vardera. På träffarna varvas intensiva gruppövningar med egen reflektion och föreläsningar av forskare, samarbetspartners, affärsutvecklare och experter. Det är viktigt att du har möjlighet att medverka helhjärtat vid träffarna som också innehåller kvällspass. 

Mellan varje träff arbetar du med hemuppgifter och deltar på webinarer. Du förväntas också testa dina nya färdigheter och utveckla ditt ledarskap i din hemorganisation. Du läser och reflekterar över litteratur och gör jämförande reflektioner med sina kurskamrater. Du ska också ha videomöten med en mindre lärgrupp mellan träffarna.

Datum och tider för närträffar på Jakobsbergs folkhögskola

Träff 1) 20-22 sept 

Träff 2) 22-24 nov

Träff 3) 31 jan-2 feb 

Träff 4) 20-22 mars 

Träff 5) 29-31 maj

Onsdag kl 12.00-19.00 inklusive middag.

Torsdag 09.00-19.00 inklusive middag.

Fredag kl 09.00-15.30.

Webinarier och lärgrupper

Mellan varje närträff förväntas du närvara på 1-2 webbinarier samt genomföra 2-3 videomöten i en mindre lärgrupp. 

Diplom

Efter avslutad utbildning ges diplom till den som:

 • deltagit med fysisk närvaro och genomfört inlämningsuppgifter med minst 80 %.

 • visat på förmåga att förstå och reflektera över ledarskaps- och utvecklingsfrågor.

Ansökan stängd

Kursinformation

Studietakt

50 % distans med obligatoriska närträffar.

Kurstid

24 augusti 2023 -  juni 2024.

Avgifter

Bekräftelseavgift: 500 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsräkningen och dras bort från den första fakturan.

Ht-2023: 1798 kr.

Vt-2024: 2572 kr.

I kursavgiften ingår frukt, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och middag under närträffarna på skolan, samt skolgemensamma förbrukningskostnader exempelvis försäkring.

Antagningsvillkor

Ansökan & personligt brev. Vi tillämpar löpande antagning.

I det personliga brevet vill vi att du berättar lite om dig själv och svarar på följande frågor:
Vad tror du att kursen kan ge dig i din aktuella situation och vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Kursansvarig

Sanna Magnusson

Vid frågor mejla till:

kooperativt@jakobsbergsfolkhogskola.se

Mer information

» Information om ansökan och antagning.

» Allmän information för alla kurser.

» Dokument för studerande.

I samarbete med Coompanion, coompanion.se

Vi samarbetar med Studentum.se

Ansökan stängd

Möt en i personalen
Angeli Sjöström Hederberg

Angeli Sjöström Hederberg

Lärare på Kooperativt ledarskap

Läs mer om

Senaste inläggen

Jag fick värdefulla verktyg och struktur

När Jessica Haas Forsling gick på Jakobsbergs folkhögskolas författarskola arbetade hon med grunden till det manus som skulle bli den uppmärksammade biografin "Främmande fåglar. Jascha, mormor och jag", utgiven av Norstedts förlag. Läs mer

Jag fick med mig en övertygelse om att skriva klart boken

När Helena Björk gick författarskolans kurs i att skriva sakprosa, "Skriv! – Projekt: Facklitteratur" höstterminen 2020, arbetade hon med det manus som skulle bli boken "Socialt oacceptabelt – ett reportage om svensk prostitutionspolitik" som nu givits ut av Atlas Förlag. Läs mer

Jag är stolt alumn och medlem i JF

När Patrik Tunholm gick författarskolans kurs i att skriva sakprosa, "Skriv! – Projekt: Facklitteratur" vår- och hösttermin 2020, arbetade han med det manus som skulle bli den uppmärksammade boken "Känslostorm – att möta döden i sitt arbete" som nu givits ut av JW Förlag. Läs mer

Senaste nytt

Nattens tysta jägare – föreläsning och fladdermussafari

18 september 19:00 – ca 21:00.
Gratis inträde - alla är välkomna.
Läs mer

Serviceinriktad kock sökes till Jakobsbergs folkhögskola

Vi söker en serviceinriktad kock. Du är flexibel, social och vill under ledning av kökschef och skolledning vara med och utveckla vår restaurang och konferensverksamhet. Vi tror att du har en kockutbildning eller likvärdig kompetens, men i övrigt kan du vara oerfaren och ser anställningen som en möjlighet att få utvecklas. Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss