• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Bättre svenska

På Jakobsbergs folkhögskola får du hjälp med att lära dig prata, skriva och läsa det svenska språket. Du får också hjälp att etablera dig i det svenska samhället och kulturen. Kurserna är också en väg till fortsatta studier och utbildning.

Allmän kurs - svenska som andraspråk grundskola

Har du ett annat förstaspråk än svenska? Är du klar med Språkintroduktionsprogrammet eller SFI C? På vår kurs, Svenska som andraspråk, kan du bli färdig med grundskolan och förbereda dig inför stud...

Läs mer om

Lär dig grunderna i det svenska språket i en trygg och stimulerande miljö.

Svenska från dag ett

Vill du ha en meningsfull sysselsättning under din asylprocess och samtidigt lära dig svenska och mer om det svenska samhället? Vill du förbereda dig inför fortsatta studier på SFI eller folkhögsko...

Läs mer om

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss