• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Ingemar Sallnäs

Publicerad 2022-11-08

Ingemar Sallnäs, tidigare rektor för Jakobsbergs folkhögskola har avlidit i en ålder av 88 år. Närmast anhörig är hustrun Pirkko, fem barn och fjorton barnbarn.

Ingemar Sallnäs, rektor på Jakobsbergs folkhögskola i nära 25 år har avlidit. Han kom till en skola som just räddats från nedläggning genom mobilisering av personal, elever och skolans vänkrets från kulturvärlden. En ny styrelse med litteraturprofessorn Örjan Lindberger som ordförande anställde då Ingemar som ny rektor 1975.

Han kom från en tjänst som folkbildare i Tanzania, uppvuxen påfolkhögskola och med folkhögskoleidéerna i generna. Med det internationella perspektivet, vänsteråsikter och som pedagogisk nydanare kom han som en frisk vind till skolan. Svårigheterna var många – dålig ekonomi, förfallna fastigheter, sviktande rykte i närsamhället. Allt detta vände han på några år. Med sin charm och förhandlingsskicklighet lyckades han övertala kommunens politiker av skilda kulörer att stödja skolan genom förmånlig markförsäljning, avtal om parkskötsel, finansiering av det nödvändigaste fastighetsunderhållet. Det visade sig, också till Ingemars egen förvåning, att han hade en osedvanlig ekonomisk talang att placera från början små överskott till ett växande kapital.

Ingemar Sallnäs kom att bli en frontgestalt för en ny generation folkhögskolerektorer. Efter att ha bevistat sin första rektorskonferens för landets folkhögskolor beskrev han sin frustration; istället för ideologi, pedagogik, personalvård och mänskliga relationer handlade det mesta om tung administration. Han lanserade rektorsrollen som en 10-kamp, där pedagogik, demokratiutveckling med elever och personal. chefsideolog var huvuduppgifterna förutom ekonomi och administration. I folkhögskolevärlden mottogs denna syn på rektorernas uppdrag som ny och framåtsyftande för att lyfta fram folkhögskolan som en egen utbildningsform med annat innehåll än den vanliga grund- och gymnasieskolan.

Efter militärkuppen i Chile kom Jakobsbergs folkhögskola att bli en väg till nytt liv för många politiska flyktingar. Under några år var majoriteten av kursdeltagarna latinamerikaner. Många har vittnat om skolans betydelse: ”Vi känner att hela skolan står på vår sida. Vi upplever oss absolut trygga och accepterade som jämlika.” Det var den anda Ingemar Sallnäs skapat på Jakobsbergs folkhögskola.

När han 1999 gick i pension hade skolan blivit ett föredöme i folkhögskolesverige med en solid ekonomi, framåtsyftande pedagogik och en stark idégrund.

Av: Göran Hillman och Bill Larsson, tidigare ordföranden, Marianne Persson, tidigare rektor, Jakobsbergs folkhögskola

Flera rektorer, bland annat Ingemar Sallnäs, fick 2021 en ek planterad i backen upp till skolan.

Flera rektorer, bland annat Ingemar Sallnäs, fick 2021 en ek planterad i backen upp till skolan.

Möt en i personalen
Johan Lunden

Johan Lundén

Tjänstledig

Läs mer om

Senaste inläggen

Folkhögskolan är en otroligt unik plats

När Saga Cavallin gick författarskolans grundkurs, Skriv! – poesi, prosa, dramatik läsåret 2018–2019, började hon skriva på det manus som skulle bli den uppmärksammade romandebuten "Glasrutan" som nu givits ut av bokförlaget It-Lit. Läs mer

Vår pitch lockade stort intresse

När Gabriel Cardona Cervantes gick författarskolans skrivarkurs för sakprosa, Skriv! – Projekt: Facklitteratur hösten 2020, arbetade han med det manus som skulle bli boken "25 skott" som nu har givits ut av Ordfront. Läs mer

Att ta det på allvar och ha roligt

När Johanna Wester gick författarskolans projektkurs för fackböcker, Skriv! – Projekt: Facklitteratur, (HT/VT 2018) arbetade hon med det manus som skulle bli den uppmärksammade boken "Catfight – nidbilder av kvinnor i grupp" som nu givits ut av Romanus och Selling (2021). Läs mer

Senaste nytt

Lärare i kemi och matematik

Vi letar efter en erfaren lärare som ska undervisa i kemi 1 och 2 på vårt naturvetenskapliga basår samt matematik grund och matematik 1 på allmän kurs. Beroende på din profil kan det även bli aktuellt att undervisa naturkunskap 1a1, ämnesövergripande tema eller andra på folkhögskolan förekommande ämnen.Läs mer

Ingemar Sallnäs

Ingemar Sallnäs, tidigare rektor för Jakobsbergs folkhögskola har avlidit i en ålder av 88 år. Närmast anhörig är hustrun Pirkko, fem barn och fjorton barnbarn.Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss