• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Att bilda opinion

En kurs för dig som vill kommunicera ett politiskt budskap och som vill lära av professionella opinionsbildare. Kursen ges  tillsammans med yrkesverksamma från Arenagruppen.

Att bilda opinion

Att bilda opinion

Kortfattat om kursen

 • Terminskurs på distans och halvfart med CSN. 

 • En utbildning tillsammans med yrkesverksamma från Arenagruppen som består av tankesmedjan Arena Idé, tidningen Dagens Arena, förlaget Atlas och kommunikationsbyrån Arena opinion. 

 • Du lär dig podda, skriva och kommunicera.

 • Du jobbar med ett eget projekt inom opinionsbildning

 • Du lär dig mer om viktiga samhällsfrågor som klimat, välfärd, arbetsmarknad med mera.

 • Tre obligatoriska närträffar och webbinarier. All övrig undervisning och interaktion sker via digital plattform

 • Förkunskapskrav:  grundläggande gymnasiebehörighet. Kursen vänder sig till politiskt intresserade i alla åldrar med olika kunskapsnivåer.

En utbildning i samarbete med Arenagruppen

Utbildningen sker i huvudsak på distans, med närträffar på Jakobsbergs folkhögskola och på Arenagruppen (se mer info nedan) som ligger vid Norra Bantorget i Stockholm city.  Undervisningen hålls av folkhögskollärare och yrkesverksamma från Arenagruppen.

Demokrati, jämlikhet och social rättvisa

På kursen Att Bilda Opinion lär du dig hur politik och åsikter formas. Med hjälp av lärare och föreläsare med erfarenhet från eget framgångsrikt påverkansarbete får du nya kunskaper och praktiska verktyg. 

Vi vänder oss till dig som vill påverka samhället tillsammans med andra eller till dig som enbart vill bli bättre på att bilda opinion. Vi ser helst att du har en konkret fråga att arbeta med under kursens gång. De flesta av kursens moment har som syfte att främja arbetet med ditt projekt. Din och dina klasskamraters processer och den respons lärarna och ni ger varandra utgör kursens nav. Det övergripande syftet är att genom ett dynamiskt samarbete mellan lärare och kursdeltagare, i en trygg och kreativ atmosfär, ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att påverka. 

Kursmål

 • Att med stöd av handledning och respons förbättra ett opinionsprojekt.

 • Att lära sig mer om politikområden som klimat, välfärd, ekonomisk politik, arbetsmarknad och migration.

 • Att lära sig skriva opinionsbildande texter som insändare och debattartiklar

 • Att lära sig formulera ett budskap

 • Att lära sig planera och producera en podd.

 • Att aktivt bidra till den egna och gruppens process 

 • Att lära sig projektledning och att leda sig själv

 • Att utveckla sina kunskaper i grundläggande frågeställning som rör samhällsutveckling, demokrati  och värderingar. 

 • Att öka sin förmåga att delta i den samhällspolitiska debatten och utveckla sin förmåga att samtala och diskutera med andra. 

 • Att träna sin analytiska förmåga  

Kursens upplägg

Terminen är upplagd som en distanskurs med tre obligatoriska närträffar och två webbinarier. Däremellan sker all undervisning och interaktion mellan kursdeltagare och lärare på internet, via den digitala plattformen Google Classroom. Plattformen är användarvänlig och inga förkunskaper behövs. Den största delen av interaktionen mellan deltagare och lärare är asynkron, vilket innebär att alla inte måste vara inloggade samtidigt.

Studietakten är på halvfart och kursen är studiemedelsberättigad (CSN på gymnasial nivå.)

Observera att detta är en folkhögskolekurs. Det innebär att vi pedagogiskt jobbar mycket med interaktion och samtal, både deltagare sinsemellan och med lärare. En central del handlar om att delta aktivt i och bjuda in varandra i de olika projekten. Vi förutsätter att deltagarna delar Jakobsbergs folkhögskolas värdegrund.

Förutsättningar

Kursen förutsätter att du kan närvara fysiskt på de tre obligatoriska närträffarna samt digitalt online på de två webbinarierna och är beredd att aktivt delta kontinuerligt i all undervisning och i kommunikation med läraren och de övriga kursdeltagarna i Google Classroom. Ett krav är att du har obegränsad tillgång till en modern, välfungerande dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Kursinnehåll

För att bilda opinion krävs kunskap om samhället och om politiska processer. Genom att följa Arenagruppens aktuella rapporter, böcker samt seminarier och debatter lär du mer om olika samhällsfrågor. Gästlärarna och lärarna vidgar och fördjupar samhällsfrågorna med nationalekonomiska, statsvetenskapliga  och historiska perspektiv. 

Hantverksblock 1: Att kommunicera politiskt. Att formulera ett budskap. Retorik. Att nå ut. 

Hantverksblock 2: Att skriva politiskt. Att skriva, läsa och researcha. Argumentation. Du skriver en åsiktstext.

Hantverksblock 3: Att podda politiskt. Att planera, spela in och klippa podd. Indelade i grupper gör ni ett poddinslag i en riktigt ljudstudio.

Seminarier och webbinarier

Du kommer att få läsa och diskutera några böcker med anknytning till kursen. Vilka böckerna blir varierar från kurs till kurs, delvis beroende på deltagarnas behov och önskemål. Du kommer att få diskutera böckerna i videokonferenser.

Projektarbete

Under kursen arbetar du med din projektidé,  som avslutar kursen bland annat i form av en podd eller en debattartikel. 

Respons i handledningsgrupper

Grundstommen i kursen utgörs av arbetet med egna och andras projekt och att samtala om dessa i handledningsgrupper. 

 

Lärare och kursansvarig:

Anna-Maria Carnhede är utbildad journalist på JMK i Stockholm och har under flera år arbetat på Aftonbladet och Expressen i olika roller. Hon har också arbetat med medieträning och som pressekreterare för ideell sektor. På senare år har hon jobbat som nyhets- och kulturchef på Dagens ETC, där hon fortfarande skriver krönikor. Hon jobbar också kontinuerligt som moderator för diverse kultur- och samhällsdebatter och sitter därutöver i Leopard förlags styrelse.

 

Några av lärarna från Arenagruppen som kan dyka upp i kursen:

Staffan Kahn är folkhögskolelärare med inriktning mot samhällsfrågor, skrivande och projektledarskap. Han har arbetat med rättighets- och rättvisefrågor på bland annat Sida och arbetar med utbildningar på Arenagruppen.

Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen och politisk redaktör på Dagens Arena. Han skriver regelbundet om politik och idédebatt utifrån en svensk och internationell horisont, både artiklar och böcker. Håkan var med och startade magasinet Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Han har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter.

Lisa Pelling är chef för tankesmedjan Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor. Lisa har doktorerat i statsvetenskap vid Wiens universitet, har varit programchef på tankesmedjan Global Utmaning och politiskt sakkunnig på utrikesdepartementet. Lisa Pelling är expert inom migrations- och integrationsfrågor och har djupa kunskaper om europeisk politik och kopplingen mellan juridik och politik.

Silvia Kakembo är byråchef på Arena Opinion sedan mars 2021. Silvia brinner för att ideella organisationer ska nå ut med sitt budskap oavsett om det handlar om att påverka opinionen eller locka fler medlemmar. Silvia har erfarenhet av både politisk kommunikation och marknadskommunikation. Hon har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, som managementkonsult och marknadsansvarig på konsultföretaget Centigo och som ledarskribent på Dagens Arena. Silvia är dessutom en uppskattad moderator, workshopledare och föreläsare.

Jesper Bengtsson har varit verksam som journalist i 25 år och skrivit flera böcker, bland annat om utvecklingen i Burma. Jesper var tidigare även ordförande för Reportrar utan gränser och är ordförande för Svenska PEN.

German Bender är utredningschef på tankesmedjan Arena Idé. Han ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och utbildningspolitiska frågor. Han skriver rapporter och artiklar och kommenterar arbetsmarknads- och utbildningspolitik i media och andra sammanhang. German har över ett decenniums erfarenhet av analys- och påverkansarbete från bland annat TCO, där han arbetat som utredare och talskrivare, och LO, där han varit talskrivare, politisk sekreterare och opinionsbildningsansvarig.

Ola Bo Larsson är kultur- och folkbildningsansvarig Arena Idé. Ola har en lång yrkeserfarenhet från folkbildningen med flera förtroendeuppdrag.

 

Om Arenagruppen:

Arenagruppen är partipolitiskt obundna och samarbetar med folkrörelser och medborgare för att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt. Arenagruppen verkar för att så många som möjligt kan delta i samtalen om samhällets gemensamma framtid och ett debattklimat präglat av dialog och ömsesidig respekt. 

Arenagruppen bedriver en rad olika verksamheter: 

 • Dagens Arena. Sveriges första heltäckande webbtidning som dagligen kommentar svensk och internationell politik. 

 • Tankesmedjan Arena Idé ger ut rapporter och arrangerar seminarier med aktuella forskare och debattörer.

 • Bokförlaget Atlas ger ut reportageböcker och skönlitteratur.

 • Premiss förlag ger ut böcker på uppdrag och i samarbete med organisationer.

 • Arena Opinion är kommunikationsbolaget som jobbar för fack, folkrörelser och väldigt snälla företag.

 • Arena Skolinformation producerar utbildningsmaterial om arbetsmarknadsfrågor, ekonomi och välfärd. 

 

Ansök här

Kursinformation

Studietakt

50 procent (1 termin)

Kursen är studiemedelsberättigad (CSN på gymnasial nivå, vilket innebär att du inte förbrukar något av studiemedelskvoten på högskola/universitet)

Kurstid

24 augusti - 20 december 2022

Obligatoriska närträffar

Närträff 1: torsdag 1/9 – fredag 2/9 (på Jakobsbergs folkhögskola)

Närträff 2: torsdag 20/10 – fredag 21/10 (på Arenagruppen)

Närträff 3: torsdag 8/12 – fredag 9/12 (på Jakobsbergs folkhögskola)

Obligatoriska webbinarier

Två obligatoriska webbinarier genomförs under terminen kl 17.00 – 19.00. Datum fastställs vid terminsstart.

Kostnader 

Bekräftelseavgift: 500 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsavgiften.

Terminsavgift: 1510 kr.

Ansökan och förkunskaper

Bifoga till ansökan ett personligt brev där du berättar om dig själv, ditt engagemang och varför du söker denna kurs. Beskriv gärna hur du får reda på vad du vet om samhället och politik. Redogör också för vad ditt projekt kan handla om. Brevet ska högst vara en 1 A4-sida. 

Antagningsdatum har gått ut, men ett fåtal platser finns att söka, löpande antagning. 

Antagningsbesked skickas vanligen ut via mejl inom några veckor efter sista ansökningsdatum. Obs! Kolla även din skräppost då det händer att mejl från oss hamnar där.

För frågor om kursen

Anna-Maria Carnhede

anna.carnhede@jakobsbergsfolkhogskola.se 

Ansök här

Möt en i personalen

Anna-Maria Carnhede

Kursansvarig för Journalistik! – Radio, Webb, Reportage och handledare på Skriv! – Projekt: Facklitteratur.

Läs mer om

Senaste inläggen

Folkhögskolan är en otroligt unik plats

När Saga Cavallin gick författarskolans grundkurs, Skriv! – poesi, prosa, dramatik läsåret 2018–2019, började hon skriva på det manus som skulle bli den uppmärksammade romandebuten "Glasrutan" som nu givits ut av bokförlaget It-Lit. Läs mer

Vår pitch lockade stort intresse

När Gabriel Cardona Cervantes gick författarskolans skrivarkurs för sakprosa, Skriv! – Projekt: Facklitteratur hösten 2020, arbetade han med det manus som skulle bli boken "25 skott" som nu har givits ut av Ordfront. Läs mer

Att ta det på allvar och ha roligt

När Johanna Wester gick författarskolans projektkurs för fackböcker, Skriv! – Projekt: Facklitteratur, (HT/VT 2018) arbetade hon med det manus som skulle bli den uppmärksammade boken "Catfight – nidbilder av kvinnor i grupp" som nu givits ut av Romanus och Selling (2021). Läs mer

Senaste nytt

Medlemsbrev nr 39 – maj 2022

Bäste medlem i Föreningen Jakobsbergs folkhögskola!Läs mer

Medarbetare till köket/konferensvärd

Vi söker en eller flera serviceinriktade medarbetare till köket/konferensvärdar på heltid/halvtid. Du är flexibel, social och vill under ledning av kökschef och skolledning vara med och utveckla vår restaurang och konferensverksamhet.Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss