• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Allmän kurs år 3 naturvetenskapligt basår

Naturvetenskapliga eller tekniska högskoleutbildningar i kikaren? Nästan klar med grundläggande gymnasiebehörighet och beredd på stort eget ansvar?

Naturvetenskapliga eller tekniska högskoleutbildningar i kikaren? Nästan klar med grundläggande gymnasiebehörighet och beredd på stort eget ansvar?

Naturvetenskapligt basår ger särskild behörighet som motsvarar gymnasiets naturvetenskapliga program förhögskolestudier i biologi, fysik, kemi och matematik.

Kursen är för dig som vill studera världen ur ett naturvetenskapligt perspektiv och som är intresserad av hållbar utveckling. Kursen ger särskild behörighet som motsvarar gymnasiets naturvetenskapliga program. Den kan också utgöra det tredje året på gymnasienivå för dig som saknar grundläggande behörighet. Du har då möjlighet att läsa svenska 3 och religion 1 parallellt. 

Basåret omfattar biologi 1 och 2, fysik 1a och 2, kemi 1 och 2 samt matematik 3c och 4. Sammanlagt blir det 850 gymnasiepoäng.

Under läsåret varvas teoretiska studier med praktiskt laborationsarbete, exkursioneroch studiebesök. Studietempot är högt. Undervisningen sker dagtid måndag tillfredag. Vi har en heltidsprogram som innebär minst 80 % aktivt närvaro, fem dagar iveckan med minst 20 timmar schemalagda lektioner i skolan. Lektionsinnehållet kanvariera mellan olika ämnen och fylls med genomgångar, laborationer, handledningarmedan man har tillgång till läraren. 

Vi är den folkhögskola i Stockholm med längst erfarenhet av att erbjuda basåret inaturvetenskap och teknik. Lärarna på naturbasåret har forskat och undervisat påuniversitetsnivå. Efter naturbasåret är deltagarna väl förberedda för högskolestudier.

Kursinnehåll 

Basåret omfattar biologi 1 och 2, fysik 1a och 2, kemi 1 och 2 samt matematik 3c och 4. Sammanlagt blir det 850 gymnasiepoäng

Teoretiska studier varvas med praktiskt laborationsarbete, exkursioner och studiebesök. Studietempot är högt. 

Beroende på förkunskaper och kursmål kan du gå 2 eller 3 terminer på naturvetenskapligt basår. 

Våra studietakt är upplagd på heltid och planerad för hela läsåret. Det innebär att hela klassen kommer ha samma upplägg som sammanlagt ger åtta behörigheter. Det finns ingen möjlighet att få en individuell studieplaner för att läsa enstaka ämnen hos oss (till exempel om du redan har fått några behörigheter från tidigare studier).

Inom kemin analyserar vi de processer som formar och organiserar materia. Och i gränslandet mellan kemi och biologi undersöker vi de biokemiska och molekylärbiologiskaförutsättningarna för liv. Studier i cellbiologi, anatomi och fysiologi kombineras med studier om organismernas uppkomst, evolution och organisation i lokala och globala ekosystem. Hållbar utveckling är ett tema som vi återkommer till under hela naturbasåret. 

Matematik studerar vi i direkt anslutning till naturvetenskapliga tillämpningar. Detta för attmotivera nya begrepp och få träning i att bygga abstrakta modeller i fysik. 

Att studera på folkhögskola 

När du studerar i folkhögskolemiljö deltar du även i föreläsningar och gemensamma aktiviteter som skolan anordnar. Ibland ordnas kvällsföreläsningar med aktuella författare, samhällsdebattörer eller journalister. Vi ser gärna att deltagare med olika erfarenhet och bakgrund söker utbildningen. 

Målgrupp 

Allmän kurs år 3 – naturvetenskaplig inriktning/basår passar dig som: 

 • Är klar eller nästan klar med din grundläggande behörighet på gymnasienivåeller
 • Har studerat två år på folkhögskola
 • Är färdig med åtminstone matematik 1a/b och 2a/b sedan tidigare
 • Är intresserad av ett naturvetenskapligt förhållningssätt till livet och samhället
 • Är intresserad av hållbar utveckling 
 • Vill studera i en folkhögskolemiljö 
 • Är beredd på stort personligt ansvar och mycket studier i gruppInför antagning 

För att kunna söka till kursen måste du sända in tidigare betyg/intyg som styrker tidigareskolgång (behörigheter), personbevis. Du ska också skriva ett personligt brev om varför du vill studera på folkhögskola och berättas om dina arbetslivserfarenheter. Vi vill vara säkra på att du förstår vad det innebär att studera på folkhögskola och att du är beredd att ta det personliga ansvar som krävs för att utvecklas och studera tillsammans med andra. Detta tillsammans med en intervju är underlag till beslut om du blir antagen till kursen. 

Kursmål 

Vårt mål är att du efter ett år på allmän kurs år 3 - naturvetenskapliginriktning/basår:

 • Har fullföljt kurserna med goda resultat och lyckats få behörigheter i Biologi1-2, Fysik 1-2, Kemi 1-2 och Matematik 3c-4 samt de eventuellagrundläggande behörigheter du behöver. 
 • ? Är redo att söka dig vidare till naturvetenskapliga, tekniska, pedagogiska ochmedicinska utbildningar vid samtliga svenska högskolor och universitet.? Känner till naturvetenskapliga teorier och metoder inom flera olika områden,som teknik, medicin, miljö och samhälle.
 • Har bekantat dig med naturvetenskapliga begrepp, teorier och arbetsmetodersamt fått träning i att tolka och granska vetenskapliga resultat. 
 • Är uppdaterad på aktuell naturvetenskaplig forskning och förtrogen med deetiska diskussioner som naturvetenskapliga framsteg tvingar fram.
 • Har upplevt matematik som ett fristående, utmanande och kreativt.
 • Ha fått fördjupade kunskaper om miljö, livskvalité, hälsa och ”hållbarutveckling”. 
 • Har lärt känna många nya människor och genom dem fått brottas med nyatankar, åsikter och perspektiv på tillvaron.

Ansök här

Kursinformation

Studietakt

100 % (1 år)

CSN-nivå

Gymnasienivå.

Kurstid

26 augusti 2021 - 17 juni 2022.

Avgifter

Bekräftelseavgift: 500 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsräkningen.
Läromedel och förbrukningsavgift: 1200 kr per termin. Här ingår visst pedagogiskt material (ej läromedel, böcker), studiebesök, utflykter, försäkring, internet, kopiering, temadagar och andra skolgemensamma arrangemang.
Lunch- och fikakostnad: 60 kr per undervisningsdag.

Läromedel: Böcker som ingår i undervisning står man själv för. En del begagnade böcker finns att köpa på skolan.

» Allmän information för alla kurser.

Ansökan

Ansök senast 15 april.

Bifoga till ansökningshandlingarna grundskole- och gymnasiebetyg, intyg från folkhögskola eller arbetsgivare samt ett brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå den kurs du har sökt.

Antagningsbesked kommer i mitten av maj.

Antagningsvillkor

Se informationstexten ovan.

Kursansvarig

Keyvan Ahsant
keyvan.ahsant@jakobsbergsfolkhogskola.se

Mer information

» Information om ansökan och antagning.

» Allmän information för alla kurser.

» Dokument för studerande.

Ansök här

Möt en i personalen

Keyvan Ahsant

Matematik- och fysiklärare på Allmän kurs

Läs mer om

Senaste inläggen

Anna Larsson debuterar med roman

Anna Larsson gick författarkursen "Skriv! – Projekt: Skönlitteratur" på Jakobsbergs folkhögskola hösten 2015. Nu har hon skrivit på kontrakt för sin debutbok, romanen "Medan världen ser på" (Bazar bokförlag) som hon själv beskriver som "en kärleksroman med garanterat lyckligt slut, fylld av ångest och passion på vägen dit". Utgivningsdatum är satt till 7 juli 2021.Läs mer

Mitch Fredrikssons debutroman nominerad

Mitch Fredriksson gick författarskolans grundkurs 2009–2010 och projektkurs våren 2018 då han skrev på det manus som skulle bli hans debutroman ”Fail”. Nu är romanen utgiven av Rabén&Sjögren och dessutom nominerad till priset "Slangbellan" för bästa ungdomsbok 2020.Läs mer

Grattis till boksläpp, Sara Heyman!

Sara Heyman gick författarkursen på distans i att skriva fackbok, "Skriv!–Projekt: Facklitteratur" våren 2020. Under sin tid på författarskolan arbetade hon med det manus som skulle bli biografin "Den motvilliga feministen" om Bertha Wellin, en av de första kvinnliga riksdagsledamöterna någonsin som tillträdde 1921. Boken hade releasedatum 8 mars och har redan fått mycket uppmärksamhet i media.Läs mer

Senaste nytt

Slutkonstutställning: Alla blommor behöver en humla

2021-05-27 i konsts ateljé

Max 8 personer åt gången. Ingen föranmälan utan kom bara kom!

Du kan också se Konst Projekts deltagare presenterade på hemsida https://www.britasgalleri.com och på instagram @britasgalleriLäs mer

Jakobsbergs folkhögskola söker lärare i svenska, engelska och tema

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att få människor att växa. Din huvudsakliga uppgift blir att undervisa på allmän kurs i svenska och engelska på grundskole- och gymnasienivå, men undervisning i andra ämnen kan bli aktuellt beroende på din profil.
Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss