• Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss

Allmän kurs år 3 - Högskoleförberedande

Sugen på fördjupning inom samhällsfrågor, historia och sociologi? Redo för slutspurten mot grundläggande gymnasiebehörighet och beredd på stort eget ansvar? Kursen förbereder dig för högskolestudier!

Kursen passar dig som vill studera vår värld ur ett samhällsvetenskapligt/humanistiskt perspektiv och är intresserad av frågor som rör samhällsutveckling, politik och engagemang för en bättre värld. Kursen ger dig möjlighet att avsluta dina studier på gymnasienivå och ger förutom grundläggande behörighet möjlighet till ett flertal särskilda behörigheter. Dessutom får du en stor portion bildning och möjlighet att utvecklas som människa och samhällsmedborgare. Kursen förbereder dig också för högre studier.

Kursinnehåll

Samhällsvetenskap handlar om att studera människan som individ, gruppvarelse och medlem i en större samhällsgemenskap men också de strukturer och normer som påverkar oss. Med andra ord – att försöka förstå hur samhället fungerar och utvecklas. På universitetsnivå kan samhällsvetenskapliga studier handla om allt ifrån nationalekonomi, genusvetenskap och statskunskap till psykologi och bibliotekskunskap. Gemensamt för dessa ämnen är att de försöker förklara samhället ur olika perspektiv. Humanism, eller humaniora, är de ämnen som studerar människan som kulturell varelse. Humanistiska ämnen är till exempel språk, filosofi, historia, litteratur och film.

Allmän kurs år 3 – Högskoleförberedande riktar sig till dig som är redo att avsluta dina studier på gymnasienivå och blicka framåt mot fortsatta studier. Kursen ger möjlighet till grundläggande gymnasiebehörighet både vad gäller tid (omfattning) och innehåll (gymnasiegemensamma ämnen) men du har också möjlighet att ta särskilda behörigheter i ibland annat matematik, engelska, historia och samhällskunskap. Det innebär att du efter ett år på kursen är väl förberedd för studier i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen på högskola/universitet men också för yrkeshögskolan.

Kursen ger framför allt en bred allmän bildning och förståelse för vad det innebär att vara människa i ett samhälle, ur ett historiskt och samtida perspektiv. Under året kommer vi att söka svar på frågor som handlar om makt och inflytande, resursfördelning och hållbar samhällsutveckling men också studera det moderna samhällets framväxt. Rent konkret kan det handla om jämställdhet, sociala normer, politiska ideologier, mänskliga rättigheter, nationalism och internationell politik. Vi kommer också att studera konstens, litteraturens och filosofins roll i att ställa frågor om och förklara människans existens och människans roll som samhällsmedborgare. Vetenskaplighet, källkritik och kritiskt tänkande är en självklar del av undervisningen. Ett viktigt mål med kursen är att du efter ett läsår ska känna att du är en viktig del av samhällsmaskineriet och att du har tillräckligt med kunskap och verktyg för att kunna engagera dig i arbetet för en hållbar, jämlik och rättvis framtid för alla människor på ett sätt som passar dig.

På kursen varvas teoretiska studier med samtal och studiebesök. Vi kommer att läsa och skriva mycket texter, både fakta och skönlitteratur, men också se på film och analysera bilder. Under året kommer du att få testa flera olika sätt att redovisa dina kunskaper, både enskilt och i grupp. På vårterminen kommer du att få skriva en uppsats och träna dig i både vetenskapligt tänkande och vetenskapliga metoder. Under kursen kommer du att få stöd både av dina lärare och dina kurskamrater. Att alla känner delaktighet i gruppen är viktigt för oss.

Några timmar i veckan har du tillval och får då välja mellan ett antal icke-behörighetsgivande ämnen. Dessa varierar från termin till termin men kan till exempel vara kreativt skrivande, foto, konst eller hälsa. Tillval brukar uppfattas som ett skönt avbrott i de mer teoretiska studierna.

Kursen är på heltid och du måste ha minst 80 % närvaro för att få ett kursintyg med ämnesbehörigheter och studieomdöme. Skoldagen börjar tidigast 08.30 och slutar senast 16.15. På allmän kurs läser du ett helt ”paket” och kan till skillnad från Komvux inte själv plocka ihop dina kurser.

Målgrupp

Allmän kurs år 3 - Högskoleförberedande passar dig som:

 • Har studerat två år (motsvarande ca 1600 godkända gymnasiepoäng) på gymnasienivåoch är klar med de flesta grundläggande behörigheterna eller
 • Har studerat två år på folkhögskola och är klar med de flesta grundläggande behörigheterna.
 • Har arbetat i flera år och dessutom är klar med de flesta grundläggande behörigheterna på gymnasienivå.
 • Är intresserad av ett samhällsvetenskapligt/humanistiskt förhållningssätt till livet och samhället.
 • Är intresserad av samhällsförbättrande arbete.
 • Är beredd på stort personligt ansvar och mycket studier i grupp.
 • Vill förbereda dig för högre studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

För att du ska bli antagen till kursen tittar vi på de dokument du skickar med ansökan (som styrker tidigare skolgång och arbetslivserfarenhet) och på ditt personliga brev för att bedöma om kursen passar för dig. Vi kallar också alla sökande till träffar med gruppintervjuer. För att du ska kunna bli antagen vill vi vara säkra på att du förstår vad det innebär att studera på folkhögskola och att du är beredd att ta det personliga ansvar som krävs för att utvecklas och studera tillsammans med andra. Obs! Det är mycket viktigt att du skickar med dina tidigare betyg/intyg när du söker för att vi ska kunna behandla din ansökan och ta ställning till om kursen passar dig.

Kursmål

Vårt mål är att du efter ett år på allmän kurs år 3 – Högskoleförberedande:

 • Har fullföljt kurserna med goda resultat och lyckats uppnå grundläggande behörighet (vilket innebär svenska 1-3, Shk 1a1, Hi 1a1, Re 1, Nk 1, Eng 5-6 och Ma1a1) och även klarat ett antal särskilda behörigheter.
 • Är redo att söka dig vidare till samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar vid samtliga svenska högskolor och universitet samt till yrkeshögskola.
 • Har bekantat dig med samhällsvetenskapliga och humanistiska begrepp, teorier och frågeställningar och lärt dig tänka kritiskt och analytiskt.
 • Ha fått fördjupade kunskaper om samhället i dag, demokratins och det moderna samhällets framväxt, människors livsvillkor lokalt och globalt, sociala och ekonomiska strukturer och metoder för samhällsförbättrande arbete.
 • Har lärt känna många nya människor och genom dem fått brottas med nya tankar, åsikter och perspektiv på tillvaron.

Ansök här

Kursinformation

Studietakt

100 % (1 år)

CSN-nivå

Gymnasienivå.

Kurstid

26 augusti 2021 - 17 juni 2022.

Avgifter

Bekräftelseavgift: 500 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsräkningen.
Läromedel och förbrukningsavgift: 1050 kr per termin. Här ingår bl.a. lån av böcker och annat pedagogiskt material, studiebesök, försäkring, internet, kopiering, temadagar och andra skolgemensamma arrangemang.
Lunch- och fikakostnad: 60 kr per undervisningsdag.

Ansökan

Ansök senast 15 april.

Bifoga till ansökningshandlingarna:

 • Personbevis.
 • Grundskole- och gymnasiebetyg.
 • Intyg från folkhögskola eller arbetsgivare.
 • Ett brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Antagningsvillkor

Se informationstexten ovan.

Informationsträff

Infoträff : Du som sökt blir kallad till en personlig intervju på distans.

Kursansvarig

Morgan Sundell
morgan.sundell@jakobsbergsfolkhogskola.se

Mer information

» Information om ansökan och antagning.

» Allmän information för alla kurser.

» Dokument för studerande.

Ansök här

Möt en i personalen
Morgan Sundell

Morgan Sundell

Lärare och studievägledare på Allmän kurs

Läs mer om

Senaste inläggen

Anna Larsson debuterar med roman

Anna Larsson gick författarkursen "Skriv! – Projekt: Skönlitteratur" på Jakobsbergs folkhögskola hösten 2015. Nu har hon skrivit på kontrakt för sin debutbok, romanen "Medan världen ser på" (Bazar bokförlag) som hon själv beskriver som "en kärleksroman med garanterat lyckligt slut, fylld av ångest och passion på vägen dit". Utgivningsdatum är satt till 7 juli 2021.Läs mer

Mitch Fredrikssons debutroman nominerad

Mitch Fredriksson gick författarskolans grundkurs 2009–2010 och projektkurs våren 2018 då han skrev på det manus som skulle bli hans debutroman ”Fail”. Nu är romanen utgiven av Rabén&Sjögren och dessutom nominerad till priset "Slangbellan" för bästa ungdomsbok 2020.Läs mer

Grattis till boksläpp, Sara Heyman!

Sara Heyman gick författarkursen på distans i att skriva fackbok, "Skriv!–Projekt: Facklitteratur" våren 2020. Under sin tid på författarskolan arbetade hon med det manus som skulle bli biografin "Den motvilliga feministen" om Bertha Wellin, en av de första kvinnliga riksdagsledamöterna någonsin som tillträdde 1921. Boken hade releasedatum 8 mars och har redan fått mycket uppmärksamhet i media.Läs mer

Senaste nytt

Slutkonstutställning: Alla blommor behöver en humla

2021-05-27 i konsts ateljé

Max 8 personer åt gången. Ingen föranmälan utan kom bara kom!

Du kan också se Konst Projekts deltagare presenterade på hemsida https://www.britasgalleri.com och på instagram @britasgalleriLäs mer

Jakobsbergs folkhögskola söker lärare i svenska, engelska och tema

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att få människor att växa. Din huvudsakliga uppgift blir att undervisa på allmän kurs i svenska och engelska på grundskole- och gymnasienivå, men undervisning i andra ämnen kan bli aktuellt beroende på din profil.
Läs mer

 • Jakobsbergs folkhögskola i sociala medier
 • Till bloggen
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Kontakta oss